Teğet, iki geometrik cismin, birbirlerine sadece bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durum. İngilizcede tangent olarak anılan terimin kökeni Latince tangere (dokunuş) kelimesidir.

Bir doğrunun bir parabole teğet olma durumu.
Grafikteki görülen her noktada doğru, eğriye teğettir. Eğrinin belirtilen noktalardaki eğimi, eğrinin o noktadaki [dfdfdf[türev

ine eşittir. Türevin pozitif, sıfır ve negatif olduğu noktalar sırasıyla yeşil, siyah ve kırmızı olarak gösterilmiştir.]]

Parabolün doğruya teğet olması değiştir

ax2+bx+c denklemiyle gösterilen bir parabol dx+e şeklindeki bir doğruya teğet ise aynı x ve y değerine sahip bir noktası vardır ve bu noktayı bulmak için öncelikle ax2+bx+c = dx+e eşitliğinden ax2+(b-d)x+c-e = 0 yazılır ve Δ = 0 eşitliğinden (b-d)2-4*a(c-e) = 0 denklemi kurularak teğet olan noktanın x ve y değeri bulunur.

Bir çemberin başka bir çembere teğet olması değiştir

 
Birbirinden farklı 4 çember. İlk şekilde çemberler birbirine iç teğet, ikinci şekilde ise çemberler birbirine dış teğettir.

Yarıçapı  , merkezinin koordinatları   olan bir çemberle, yarıçapı  , merkezinin koordinatları   olan bir çemberin birbirlerine teğet olmaları için:   denklemini sağlamaları gerekir.