Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı

(Türkmenistan SSC Marşı sayfasından yönlendirildi)

Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı (TürkmenceТүркменистан Совет Социалистик Республикасы Дөвлет Гимни, Türkmenistan Sowet Socialistik Respublikasy Döwlet Gimni, RusçaГимн Туркменская Советская Социалистическая Республика, Gimn Turkmenskaya Sovetskaya Sotsialitiçeskaya Respublika) Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin 1946 ile 1997 yılları arasında kullandığı devlet marşıdır.

Түркменистан Совет Социалистик Республикасы Дөвлет Гимни
Türkçe: Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı
Türkmenistan Sowet Socialistik Respublikasy Döwlet Gimni
Turkmen SSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

 Türkmenistan SSC
Ulusal Marşı

Güfte Aman Kekilov
Beste Veli Muhatov
Kabul tarihi 1946
İptal tarihi 1997

Sovyet cumhuriyetlerinin kendi devlet marşlarının oluşturulma tarihi Tahran Konferansı'na dayanır. Dönemin ABD başkanı Franklin D. Roosevelt Birleşmiş Milletler yaratma fikrini ortaya koyduğunda Sovyetler Birliği yönetimi Sovyet nüfuzunu güçlendirme amacının bir yansıması olarak birlik cumhuriyetlerine kendi savunma ve dışişleri bakanlıkları oluşturmalarını, bununla birlikte ulusal bayrak, amblem ve marşlar oluşturarak tam teşekküllü devletlerin maksimum niteliklerinin verilmesine karar verdi.[1]

Marşın bestesi Veli Muhatov tarafından yapılmış ve sözleri Aman Kekilov tarafından yazılmıştır. Marşın sözleri 12 Nisan 1978 tarihinde değiştirilmiş ve Stalin ile ilgili bölümler marştan çıkartılmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından marş, 1997 yılına kadar kullanılmaya devam etmiş ve 1997'den sonra yerini Bağımsız, Tarafsız Türkmenistan Devlet Marşı'na (Türkmence: Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni) bırakmıştır.

SözleriDüzenle

Marşın sözleri aşağıdaki gibidir.[2]

Türkmen Kiril alfabesi Türkmen Latin alfabesi Türkiye Türkçesi
Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы Рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Deň hukukly halklarmyzyň dostlugy
Sowet ilin bir maşgala öwürdi!
Bu dostlugyň arkadagy Rus halky
Esgimez doganlyk kömegin berdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň Kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Beýik Lenin açdy azatlyk ýolun,
Bize baky ýagty durmuş getirdi.
Galkyndyryp ähli halky hak işe,
Ýeňişe, zähmete, bagta ýetirdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň Kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Kommunizme baglap arzuw-erkimiz,
Aýdyň geljegmizi döredýäs, gurýas.
Gyzyl baýdagy biz berk tutup golda,
Biz beýik maksada ynamly barýas.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň Kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Denk hukuklu halklarımızın dostluğu
Sovyet ili olarak bir aile olduk!
Bu dostluğun arkasındaki Rus halkı,
Eskimez bir kardeşlik gösterdi!
Yaşa sen, kuvvetlen, ey azat Vatan,
Muzaffer Komünizm'in galibiyetine giden!
Lenin partisinden güç alan, bilge,
Sovyet Vatanımız, can Türkmenistan!
Büyük Lenin açtı azatlık yolunu,
Bize baki, aydınlık yaşam getirdi.
Kalkındırıp ehli halkı hak işe,
Zafere, emeğe, saadete götürdü!
Yaşa sen, kuvvetlen, ey azat Vatan,
Muzaffer Komünizm'in galibiyetine giden!
Lenin partisinden güç alan, bilge,
Sovyet Vatanımız, can Türkmenistan!
Komünizm'e bağlı arzu-amacımız
Aydınlık geleceğimizi yaratacağız!
Kızıl bayrağı bir sağlam tutup elde,
Bir büyük hedefe sağlam yürüyoruz!
Yaşa sen, kuvvetlen, ey azat Vatan,
Muzaffer Komünizm'in galibiyetine giden!
Lenin partisinden güç alan, bilge,
Sovyet Vatanımız, can Türkmenistan!

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Крапивин, Сергей (24 Ekim 2015). "Почему создание и утверждение Государственного гимна БССР растянулось на 11 лет" (Rusça). Tut.by. 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020. 
  2. ^ "Turkmenistan (1946-1997)". Nationalanthems.info. 30 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Nisan 2017.