Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Türkiye'de bir bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, ulaştırma ve altyapı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
UAB
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi27 Mayıs 1939 (85 yıl önce) (1939-05-27)
Önceki kurum
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
TürüBakanlık
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
AdresHakkı Turayliç Cad. 5
Emek, Ankara
Yıllık bütçe₺168.382.114.000 (2023)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesiuab.gov.tr

Tarihçe

değiştir
 
Eski adıyla T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı ve Yeni adıyla T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Binası

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde birlikte yürütülen Nâfıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı olarak yürütülen haberleşme ve münakale (ulaşım) hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde Münakalât Vekaleti[2] adı altında tek çatıda toplandı. 1945 yılından itibaren Ulaştırma Bakanlığı adını aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra ulaştırma ve haberleşmede ihtiyacın artması sonucu 26 Haziran 1945 tarihinde 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığının hizmet ve yetki sınırları genişletildi.

13 Aralık 1983 tarihinde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hızlı gelişen ulaşım ve haberleşme sektörüne yeni bürokratik düzenlemeler yapıldı.

9 Kasım 1986 tarih ve 3322 sayılı kanunla DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Bayındırlık Bakanlığından Ulaştırma Bakanlığı bünyesine katıldı.

10 Ağustos 1993 tarih ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Denizcilik Müsteşarlığı kurulmuş ve deniz sektörü ile Ulaştırma Bakanlığının ilgisi kesildi.

27 Kasım 2002 tarih ve 24949 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem" uyarınca Deniz Müsteşarığı ve KİT Statüsündeki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Ulaştırma Bakanlığına bağlandı.

1 Kasım 2011 tarih ve 28102 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca ismi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak değişti ve 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 Resmî Gazete'de yayımlanan tezkere ile İzmir milletvekili Binali Yıldırım bakan olarak atandı.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK ile bakanlığın adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirildi.[3]

Görevleri

değiştir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[4]

 1. Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen hedefleri uygulamak.
 2. Havacılık sanayi ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık sanayi ve uzay biliminin geliştirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin kazanılması hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli havacılık sanayi ve uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
 3. Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek.
 4. Ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri; ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlamak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve geliştirmek.
 5. Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulmasını sağlamak.
 6. Evrensel hizmet politikalarının, ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek.
 7. Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek.
 8. Uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil havacılık sanayi, uzay teknolojileri ve uzayla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, araç ve gereçleri yapmak, yaptırmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek ile bunların yurt içinde tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak, bu amacın gerçekleşmesini uygun teşviklerle desteklemek, bu teşviklere ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hususlarda ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 9. Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşmalar yapmak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumunu sağlamak.
 10. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Bağlı birimler

değiştir

Merkez teşkilatı

değiştir
 • Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Denizcilik Genel Müdürlüğü
 • Haberleşme Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Denetim Hizmetleri Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • UDH Araştırmaları Merkezi Başkanlığı
 • Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı
 • Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi
 • Etik Komisyonu
 • Ulaştırma Ekonomik Takip ve Denetim Sistemi
 • Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı

Taşra teşkilatı

değiştir
 • Bölge müdürlükleri

Liman başkanlıkları

değiştir
 • Denizdibi Tarama Başmühendislikleri

Sürekli kurullar / Bağlı kuruluşlar

değiştir

İlgili kuruluşlar

değiştir

İlişkili Kuruluşlar

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Cetveli" (PDF). 30 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023. 
 2. ^ "T.C Resmi Gazete" (PDF). T.C. Cumhurbaşkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü. 13 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 3. ^ "Yeni uyum kararnamesi ile bazı bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi". Anadolu Ajansı. 9 Temmuz 2018. 10 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2018. 
 4. ^ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (10 Temmuz 2018). "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 14 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Temmuz 2018. 

Dış bağlantılar

değiştir