Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü

Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Türk yazınına, sanatına, toplum ve insan bilimlerine üstün düzeydeki yapıtları, yaratıcı ve yapıcı etkinlikleriyle önemli katkılarda bulunmuş T.C. uyruklu kişileri değerlendirmek, desteklemek, onurlandırmak ve özendirmek üzere, 1980-1998 yılları arasında Türkiye İş Bankası tarafından çok sayıda sanatçı ve iş insanına verilen ödüllerdir.

Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü Simgesi değiştir

Verilecek ödül için 1980 yılında açılan simge yarışmasında; Prof. Orhan Alsaç, İsmail Hakkı Birler, Güven Etkin, Prof. Hüseyin Gezer, Recai İskenderoğlu, Nadir Nadi, Prof. Dr. Gönül Öney'den oluşan Seçici Kurul, Gazi Eğitim Enstitüsü Heykel Bölümü öğretmeni Remzi Savaş'ın simgesini birinci olarak seçmiştir. Yarışmada D.G.S.A.Y. Heykel Bölümü asistanı Hayri Karay ikinci, serbest heykeltıraş Doğan Karakaş üçüncü olmuştur.

Ödül Alanlar değiştir

1980 değiştir

 • Yazın-Roman: Seçici Kurul bu dal için gönderilenler arasında Büyük Ödüle değer yapıt bulunmadığını kararlaştırmıştır.
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Gündüz Akıncı, Prof. Dr. Macit Gökberk, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Bedrettin Tuncel, Vedat Varol, Prof. Dr. Tahsin Yücel
 • Sanat-Kısa Film: Yalçın Demir (Nehir ve Yaşam)
  • Seçici Kurul: İbrahim Cüceoğlu, Prof. Dr. Alim Şeref Onaran, Doç. Dr. Oğuz Onaran, Mahmut Tali Öngören, Nijat Özön, Ahmet Sezerel, Atıf Yılmaz
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Ekonomi: Doç. Dr. Selçuk Abaç (Para Teorisinde Faiz Oranları ve Türkiye’deki Uygulama)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Feridun Ergin, Doç. Dr. Ahmet Y. Gökdere, Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu, Talat Orhon, Prof. Dr. Halil Sahillioğlu, Prof. Dr. Cahit Talas, Osman Nuri Torun

1981 değiştir

 • Yazın-Şiir: Melih Cevdet Anday (Ölümsüzlük Ardında Gılgamış)
  • Seçici Kurul: Salah Birsel, Sami Karaören, Metin Konca, Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Berke Vardar, Prof. Dr. Tahsin Yücel
 • Sanat-Resim: Adnan Çoker (Yarım Küreler)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Mustafa Cezar, Yalçın Demir, Kemal Erhan, Doç. Dr. Dinçer Erimez, Kaya Özsezgin, Prof. Dr. Günsel Renda, Mustafa Kemal Sayıl
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Siyasal Bilim: Prof. Dr. Suna Kili (Atatürk Devrimi)
  • Seçici Kurul: Doç. Dr. Selçuk Abaç, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, Oktay Ekşi, Orgeneral Halil Sözer, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Mümtaz Sosyal, İbrahim Cüceoğlu

1982 değiştir

 • Yazın-Eleştiri-Deneme: Salah Birsel (Paf ve Puf)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Bedia Akarsu, Oktay Akbal, Tarık Buğra, Prof. Dr. Macit Gökberk, Metin Konca, Hasan Pulur, Prof. Dr. Berke Vardar
 • Sanat-Seramik: Hamiye Çolakoğlu (Evrende Barış)
  • Seçici Kurul: Vecdi Aksoy, Prof. Adnan Çoker, Prof. Sadi Diren, Güngör Güner, Melike Kurtiç, Prof. Dr. Gönül Öney, Sezer Tansuğ
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Tarih: Seçici Kurul, önerilen yapıtları ödüle değer bulamamış ve Tarih dalında Büyük Ödül verilmemesini kararlaştırmıştır.
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Münir Aktepe, Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal, İbrahim Cüceoğlu, Prof. Dr. Suna Kili, Korgeneral Safter Necioğlu, Prof. Dr. Bahaddin Ögel, Prof. Dr. Şerafettin Turan

1983 değiştir

 • Yazın-Tiyatro: Dr. Orhan Asena (Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe)
  • Seçici Kurul: Salah Birsel, Tarık Buğra, Tuğgeneral Osman Güngör Feyzoğlu, Yıldız Kenter, Şadi Kulaksızoğlu, Prof. Dr. İrfan Şahinbaş, Prof. Dr. Sevda Şener
 • Sanat-Karikatür: Semih Balcıoğlu (Yazısız)
  • Seçici Kurul: Yahya Arslaner, Hamiye Çolakoğlu, Nezih Demirkent, Prof. Dr. Macit Gökberk, Güngör Mengi, Mehmet Özel, Prof. Dr. Suat Sinanoğlu
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Arkeoloji: Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal (Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Jale İnan, Ferit Melen, Mehmet Önder, Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu, Raci Temizer, Halim Tokmakçıoğlu, Dr. Nurettin Yardımcı

1984 değiştir

 • Yazın-Öykü: Önerilen yapıtların hiçbiri, yönetmeliğin gerektirdiği yeterli oy sayısını sağlayamadığından ödül verilememiştir.
  • Seçici Kurul: Dr. Orhan Asena, Ferruh Bozbeyli, Tarık Buğra, Orhan Duru, Hasan Pulur, Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Tahsin Yücel
 • Sanat-Süsleme: Prof. Emin Barın (Ya Rahim)
  • Seçici Kurul: Semih Balcıoğlu, Fuat Bayramoğlu, Prof. Sadi Diren, Mehmet Özel, Halim Tokmakçıoğlu, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, Oya Üren
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Halkbilim (Folklor): Prof. Dr. Şükrü Elçin (Halk Edebiyatına Giriş)
  • Seçici Kurul: Türker Acaroğlu, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Prof. Dr. Şükrü Elçin, Salih Erden, Ali Rıza Önder, Nail Tan, Prof. Dr. A. Edip Uysal

1985 değiştir

 • Yazın-Roman: Önerilen yapıtların hiçbiri, yönetmeliğin gerektirdiği yeterli oy sayısını sağlayamadığından ödül verilememiştir.
  • Seçici Kurul: Ferruh Bozbeyli, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Fahir İz, Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal, Prof. Dr. Tahsin Yücel
 • Sanat-Heykel: Prof. Tamer Başoğlu (Veliefendi Hipodromu’ndaki “Atatürk Anıtı”)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Emin Barın, Salih Erden, Prof. Hüseyin Gezer, Prof. Muhteşem Giray, Zühdü Müritoğlu, Prof. Kenan Yontunç
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Pedagoji: Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu (Gençlik Çağı)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Şükrü Elçin, Osman Güngör Feyzoğlu, Feriha Gürsoy, Prof. Dr. Işık Sayıl, Halim Tokmakçıoğlu, Prof. Dr. Fatma Varış, Prof. Dr. Haluk Yavuzer

1986 değiştir

 • Yazın-Şiir: Önerilen yapıtların hiçbiri, yönetmelikçe belirlenen yeterli oy sayısını sağlayamamıştır.
  • Seçici Kurul: Ferruh Bozbeyli, Dr. Müjgan Cumbur, Prof. Dr. Şükrü Elçin, Prof. Dr. Birol Emil, Prof. Dr. İnci Enginün, Mehmet Önder, Doç. Dr. Sadık Tural
 • Sanat-Mimarlık: Altuğ Çinici - Behruz Çinici (TBMM Halkla İlişkiler Binası)
  • Seçici Kurul: Prof. Tamer Başoğlu, Salih Erden, Prof. Muhteşem Giray, Abdurrahman Hancı, Prof. Dr. Metin Sözen, Doç. Dr. Hayati Tabanlıoğlu, Prof. Süha Toner
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Sosyoloji: Önerilen yapıtların hiçbiri, yönetmelikçe belirlenen yeterli oy sayısını sağlayamamıştır.
  • Seçici Kurul: Doç. Dr. Mustafa E. Erkal, Münir Güney, Yrd. Doç. Dr. Akile Gürsoy, Prof. Dr. Nihat Nirun, Prof. Dr. Necati Öner, Doç. Dr. Cihat Özönder, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu

1987 değiştir

 • Edebiyat-Öykü: Tarık Dursun K. (Ömrüm, Ömrüm...)
  • Seçici Kurul: Ferruh Bozbeyli, Tarık Buğra, Orhan Duru, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Fahir İz, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Talat Tekin
 • Sanat-Fotoğraf: Nevzat Çakır (Son Dostluk)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Mustafa Aslıer, Prof. Dr. Turan Erol, Sıtkı Fırat, Sami Güner, Süleyman Kaya, Mehmet Özel, Ozan Sağdıç
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Sanat Tarihi: Dr. İ. Aydın Yüksel (Osmanlı Mimarisinde II. Bayezid-Yavuz Selim Devri)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Uğur Derman, Prof. Dr. Semavi Eyice, Münir Güney, Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı, Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Şerare Yetkin

1988 değiştir

 • Edebiyat-Tiyatro: Güngör Dilmen (Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını)
  • Seçici Kurul: Prof. Raik Alnıaçık, Prof. Dr. Metin And, Nezihe Araz, Ferruh Bozbeyli, Prof. Dr. Emel Doğramacı, Prof. Cüneyt Gökçer, Macide Tanır
 • Sanat-Türk Sanat Müziği: Suphi İdrisoğlu (Çekin Halay, Çalsın Durmadan Sazlar)
  • Seçici Kurul: Doç. Halil Aksoy, Güngör Aydınoğlu, Ahmet Hatipoğlu, Saim Konakçı, Ferit Sıdal, Dr. Alaeddin Yavaşça, Kenan Yomralı
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Ekonomi: Önerilen değerli eserlere, yönetmeliğin gerektirdiği oy çoğunluğu sağlanamadığından ödül verilememiştir.
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Mustafa Aysan, Prof. Dr. Latif Çakıcı, Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay, İbraim Kurt, Prof. Dr. Erol Manisalı, Prof. Dr. Necdet Serin, Prof. Dr. Sabahattin Zaim

1989 değiştir

 • Edebiyat-Roman: Tarık Buğra (Yağmur Beklerken)
  • Seçici Kurul: Yahya Akengin, Dr. Nezihe Araz, Prof. Dr. Önder Göçgün, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Gültekin Samancı (Samanoğlu), Halim Tokmakçıoğlu
 • Sanat-Resim: Prof. Şadan Bezeyiş (Kırmızılı Portre)
  • Seçici Kurul: Prof. Şefik Bursalı, Prof. Adnan Çoker, Uğur Derman, Prof. Nejat Diyarbekirli, Prof. Dinçer Erimez, Prof. Mürşide İçmeli, Süleyman Kaya
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Tarih: Doç. Dr. Mehmed Şükrü Hanioğlu (Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902))
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, Ferruh Bozbeyli, Prof. Dr. Neşet Çağatay, Dr. Orhan Köprülü, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, İsmail Sosyal, Prof. Dr. Yaşar Yücel

1990 değiştir

 • Edebiyat-Halk Edebiyatı İncelemeleri: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu (Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu)
  • Seçici Kurul: Ferruh Bozbeyli, Hasan Duman, Prof. Dr. Şükrü Elçin, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, İ. Ünver Nasrattınoğlu, Nail Tan
 • Sanat-Uygulamalı Halı Sanatı: Kirmen Halıcılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (165 x 148 cm. boyutundaki Konya/Obruk Halısı)
  • Seçici Kurul: Prof. Mustafa Aslıer, H. Güngör Aydınoğlu, Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı, Kemal Milaslı, Mehmet Özel, İ. Akın Şehirlioğlu, Prof. Dr. Şerare Yetkin
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Ticaret Hukuku: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk (Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Oğuz İmregün, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğku, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, İbrahim H. Kurt, Doç. Dr. Yavuz Okcuoğlu, M. Şükrü Özdemir, Prof. Dr. Ünal Tekinalp

1991 değiştir

 • Edebiyat-Çocuk Edebiyatı: Hasan Latif Sarıyüce (Anadolu Masalları)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Meral Alpay, Ferruh Bozbeyli, Ülker Köksal, Prof. M. Bozkurt Kuruç, Prof. Dr. Orhan Okay, Semra Sağnak, Yalvaç Ural
 • Sanat-Seramik: Prof. Dr. Beril Anılanmert (Form I, Form II)
  • Seçici Kurul: H. Güngör Aydınoğlu, Bingül Başarır, Doç. Hamiye Çolakoğlu, Prof. Sadi Diren, Yüksel Güner, Prof. Hakkı Karayiğitoğlu, Prof. Dr. Gönül Öney
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-İşletme: Dr. Yüzbaşı Ramazan Aktaş (Endüstri İşletmeleri İçin Mali Başarısızlık Tahmini-Çok Boyutlu Model Uygulaması)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Özdemir Akmut, Prof. Dr. Ali Ümit Berkman, Prof. Dr. Atilla Gönenli, Prof. Dr. Ahmet N. Koç, İbrahim H. Kurt, Prof. Dr. Nuri Uman, Prof. Dr. Ergün Yener

1992 değiştir

 • Edebiyat-Tiyatro: Adalet Ağaoğlu (Çok Uzak Fazla Yakın)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Metin And, Güngör Dilmen, Prof. Cüneyt Gökçer, Prof. Yıldız Kenter, Altemur Kılıç, Turgut Özakman, Prof. Dr. Sevda Şener
 • Sanat-Mimarlık ve Çevre: Ödülün amacına uygun eser bulunamamıştır.
  • Seçici Kurul: Behruz Çinici, Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Egemen, Prof. Gündüz Gökçe, Prof. Dr. Necati İnceoğlu, Prof. Doğan Kuban, Prof. Dr. Metin Sözen, Remzi Yücebaş
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Bilgi Teknolojisi: Prof. Dr. Hüsnü Erkan (Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme (Bilgi Teknolojisinin Kalkınma Yolunda ve Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Rolü))
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Asuman Doğaç, Dr. Üzeyir Garih, Prof. Dr. Yiğit Gündüç, Dr. İsmail Heral, Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan, Doç. Dr. Ersin Töreci, Prof. Dr. Ergun Yener

1993 değiştir

 • Edebiyat-Türk Edebiyatı İncelemeleri: Dr. Rahim Tarım (Mehmet Rauf’un Hayatı ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma)
  • Seçici Kurul: Cahit Külebi, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Zeynep Kerman, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Rüştü Şardağ, Hilmi Yavuz
 • Sanat-Türk Sanat Müziği: Ahmet Hatipoğlu (Gelin Uşşak Açalım Perdeyi)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Memduh Ekşi, H. Özgen Gürbüz, Kutlu Payaslı, Ferit Sıdal, Necdet Varol, Yılmaz Yüksel
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Avrupa Toplulukları ve Türkiye-AT İlişkileri: Sevgi İneci (1990’ların Ortak Tarım Politikası Perspektifinde Avrupa Topluluğu ve Türkiye’de Tarımsal Destekler)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Orhan Oğuz, Prof. Dr. Füsun Arsava, Nejat Eren, Prof. Dr. Haluk Günuğur, Dr. İsmail Heral, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Prof. Dr. Nahit Töre

1994 değiştir

 • Edebiyat-Hikaye: Fatma Gürel (Bir Yaz Gecesi)
  • Seçici Kurul: Dr. Nezihe Araz, Doç. Dr. Necat Birinci, Orhan Duru, Memduh Ekşi, Prof. Dr. Birol Emil, Gültekin Samancı, Prof. Dr. Sadık Kemal Tural
 • Sanat-Çevre Konulu Kısa Metrajlı Film: Yavuz Sezer (Pamukkale)
  • Seçici Kurul: M. Süha Arın, Prof. Dr. Seçil Büker, Prof. Yalçın Demir, İbrahim H. Kurt, Prof. Dr. Selami Sözer, Doç. Dr. Ahmet Tolungüç, Atıf Yılmaz
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Milli Mücadele ve Atatürk İncelemeleri: Sina Akşin (İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele-Son Meşrutiyet (1919-1920))
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı, Prof. Dr. Reşat Genç, Cezmi Kartay, Doç. Dr. Uygur Kocabaşoğlu, Prof. Dr. Ahmet Mumcu

1995 değiştir

 • Edebiyat-Çağdaş Türk Edebiyatı İncelemeleri: Yrd. Doç. Dr. Halim Serarslan (Hamdullah Subhi Tanrıöver)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Osman Ersoy, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 • Sanat-Uygulamalı Geleneksel Türk El Sanatları “Minyatür”: Ahmet Yakupoğlu (Sokağım ve Çinili Cami)
  • Seçici Kurul: Prof. Kerim Silivrili, Ömer Faruk Atabek, Atanur Meriç, Gülbün Mesara, Doç. Gülsün Parlar, Teoman Sayın, Prof. Dr. Zeren Tanındı
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Arkeoloji İncelemeleri: Prof. Dr. Tahsin Özgüç (Kültepe-Kaniş/Neşa Sarayları ve Tapınakları/Planlar)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Nimet Özgüç, Altan Akat, Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp, Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Coşkun Özgünel, Prof. Dr. Oktay Yenal

1996 değiştir

 • Edebiyat-Mizah: Sulhi Dölek (Kirpi)
  • Seçici Kurul: Muzaffer Uyguner, Orhan Duru, Prof. Cüneyt Gökçer, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Zeynep Kerman, A. Emre Kocaoğlu, Prof. Dr. İsmail Parlatır
 • Sanat-Suluboya Resim: Şeref Bigalı (Horoz)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Adnan Turani, Prof. Dr. Yüksel Bingöl, Prof. Dr. Turan Erol, Dr. Kıymet Giray, Nüzhet İslimyeli, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, Prof. Dr. Günsel Renda
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Bilişim Teknolojileri: Doç. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan - Doç. Dr. Yurdakul Ceyhun (Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta?)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Münevver Turanlı, Dr. Ali Arifoğlu, Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Aykut Göker, Prof. Dr. Atilla Gönenli, Prof. Dr. Oğuz Manas, Ruşen Yaykın

1997 değiştir

 • Edebiyat-Çocuk Edebiyatı: Serpil Ural (Şafakta Yanan Mumlar)
  • Seçici Kurul: Enis Tütüncü, Prof. Dr. Meral Alpay, Prof. Dr. İnci Enginün, Fatih Erdoğan, Doç. Dr. Nevin Güngör Ergan, Doç. Dr. Ferhunde Öktem, Yalvaç Ural
 • Sanat-Özgün Baskıresim: Sema Boyancı (Cambazlar)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Mustafa Aslıer, Doç. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Mürşide İçmeli, Prof. Dr. Ergin İnan, A. Emre Kocaoğlu, Doç. Dr. Hayati Misman, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme: Ödüle layık eser bulunamamıştır.
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Seza Reisoğlu, Prof. Dr. Güneri Akalın, Prof. Dr. Özer Ertuna, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel, Prof. Dr. Subidey Togan, Ali Naci Tuncer

1998 değiştir

 • Edebiyat-Öykü: Selma Fındıklı (Ankara İstasyonu)
  • Seçici Kurul: Dr. Nezihe Araz, Füsun Akatlı, Orhan Duru, Prof. Dr. Birol Emil, Ayla Kutlu, Mustafa Timisi, Doç. Dr. Abdullah Uçman
 • Sanat-Resim (Cumhuriyet Işığı): Z. Rüçhan Şahinoğlu
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Adnan Turani, Prof. Özdemir Altan, Şeref Bigalı, Prof. Neşe Erdok, Dr. Kıymet Giray, A. Emre Kocaoğlu, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan
 • Toplum ve İnsan Bilimleri-İnceleme (Cumhuriyet 75): Pakize Türkoğlu (Tonguç ve Enstitüleri)
  • Seçici Kurul: Prof. Dr. Metin And, Prof. Dr. Reşat Genç, Prof. Dr. İhsan Güneş, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Orhan Oğuz, Mustafa Özyürek, Orhan Silier