Standart ML

Programlama Dili

Standart ML (SML), çok amaçlı işlevsel programlama dilidir. Çoğunlukla derleyici/yorumlayıcı yazımı ve teorem ispatlama konularında tercih edilir. ML ailesinin diğer fertleri gibi tür çıkarımı yeteneği ile ünlüdür. Ayrıca çok gelişmiş bir modül sistemine sahiptir.

ÖrneklerDüzenle

Merhaba DünyaDüzenle

print "Merhaba Dünya\n"

Tür çıkarımı ve doku tanımıDüzenle

fun fak 0 = 1
  | fak n = n * fak (n - 1)

Yukarıdaki örnekte derleyici 0 ve 1'in tam sayı olmasından yola çıkarak, fak işlevinin tam sayılardan tam sayılara tanımlı olduğunu algılar. Doku tanımı, fak işlevinin parametresi 0 ise farklı bir kod, değilse farklı bir kod çalıştırmasıdır.

Birinci sınıf işlevlerDüzenle

fun esle ([], _) = []
  | esle (bas::kuyruk, islev) = (islev bas)::(esle (kuyruk, islev))

Doku tanımının daha gelişmiş örneği olan bu kodda tanımlanan esle işlevi, parametre olarak bir liste ve bir işlev alıp, listenin her elemanı için islevi çağırır ve sonuçları gene bir liste olarak döndürür.

Özyinelemeli veri türleriDüzenle

datatype dogal = SIFIR | SONRAKI of dogal
fun topla (m, SIFIR) = m
  | topla (m, SONRAKI(n)) = SONRAKI (topla(m,n))

Bu örnekte dilin kendi tam sayı veri türünden ve toplama (+) işlecinden bağımsız olarak doğal sayılar veri türü (dogal) ve iki dogal'ı toplayan topla işlevi tanımlanmıştır. Matematiksel sistemleri tanımlama konusundaki rahatlığı teorem ispatlamada kullanılmasının temel sebeplerindendir.

Özyinelemeli yorumlarDüzenle

(* burası yorum
  (* burası (da)  iç yorum *)
  burası hala yorum *)

Yaygın olarak kullanılan SML derleyicileriDüzenle

İlgili bağlantılarDüzenle