Standart ML

Programlama Dili

Standart ML (SML), çok amaçlı işlevsel programlama dilidir. Çoğunlukla derleyici/yorumlayıcı yazımı ve teorem ispatlama konularında tercih edilir. ML ailesinin diğer fertleri gibi tür çıkarımı yeteneği ile ünlüdür. Ayrıca çok gelişmiş bir modül sistemine sahiptir.

Örnekler Değiştir

Merhaba Dünya Değiştir

print "Merhaba Dünya\n"

Tür çıkarımı ve doku tanımı Değiştir

fun fak 0 = 1
  | fak n = n * fak (n - 1)

Yukarıdaki örnekte derleyici 0 ve 1'in tam sayı olmasından yola çıkarak, fak işlevinin tam sayılardan tam sayılara tanımlı olduğunu algılar. Doku tanımı, fak işlevinin parametresi 0 ise farklı bir kod, değilse farklı bir kod çalıştırmasıdır.

Birinci sınıf işlevler Değiştir

fun esle ([], _) = []
  | esle (bas::kuyruk, islev) = (islev bas)::(esle (kuyruk, islev))

Doku tanımının daha gelişmiş örneği olan bu kodda tanımlanan esle işlevi, parametre olarak bir liste ve bir işlev alıp, listenin her elemanı için islevi çağırır ve sonuçları gene bir liste olarak döndürür.

Özyinelemeli veri türleri Değiştir

datatype dogal = SIFIR | SONRAKI of dogal
fun topla (m, SIFIR) = m
  | topla (m, SONRAKI(n)) = SONRAKI (topla(m,n))

Bu örnekte dilin kendi tam sayı veri türünden ve toplama (+) işlecinden bağımsız olarak doğal sayılar veri türü (dogal) ve iki dogal'ı toplayan topla işlevi tanımlanmıştır. Matematiksel sistemleri tanımlama konusundaki rahatlığı teorem ispatlamada kullanılmasının temel sebeplerindendir.

Özyinelemeli yorumlar Değiştir

(* burası yorum
  (* burası (da)  iç yorum *)
  burası hala yorum *)

Yaygın olarak kullanılan SML derleyicileri Değiştir

İlgili bağlantılar Değiştir