Yorumlayıcı

bir kodu ekstradan dönüştürmeden olduğu şekliyle çalıştıran program

Yorumlayıcı (İngilizce: interpreter), yazılımı kısım kısım ele alarak doğrudan çalıştırır. Yorumlayıcılar standart bir çalıştırılabilir kod üretmezler. Yorumlama işlemi aşama aşama yapılmadığı için genellikle ilk hatanın bulunduğu yerde programın çalışması kesilir.

Derleyicilerin tersine kodun işlenmeyen satırları üzerinden hiç geçilmez ve buralardaki hatalar ile ilgilenilmez.

Yorumlayıcılar genelde kaynak koddan, makine diline anlık olarak dönüşüm yaptıkları için, derleyicilere göre daha yavaş çalışırlar. Ayrıca kodu iyileştirme (optimizasyon) imkânı da çoğu zaman yoktur.

Yorumlayıcılar, tasarımları itibarıyla, derleyicilere benzer veri yapılarını kullanırlar. Örneğin kelime analizi (lexical analysis) için sembol tablolarından veya sözdizim analizi için (syntactic analysis) BNF tanımlarından faydalanabilirler.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir