Siyâsetnâme (Nizamülmülk)

Nizamülmülk'ün XI. yy tarihli eseri
Bu maddede Nizamülmülk tarafından yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine göz atınız.

Siyasetname (Farsça: سياست نامه) veya Siyeru'l-mülk (سیرالملوك), Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu eser. Eserde yoğun bir dinî bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer verilir. Yazarı Nizamiyye'nin de kurucusu olan tanınmış İranlı devlet adamı Nizamülmülk, Selçuklu Devleti'nde vezirlik yapmıştı. Bu sebeple Selçuklu Devleti'nin siyaset ve devlet anlayışı, genel Türk ve Fars siyaset anlayışı ve dönemin yaygın siyasi görüşlerine ışık tutması açısından önemlidir. 11. yüzyılda, Farsça yazılmış kitabın bilinen en eski nüshası bugün İran'daki Tebriz Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

NotlarDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

  • Hâce Nizâmü'l-Mülk, Siyerül-Mülk (Siyasetname) Yayimci: Hubert Darke, Tahran 1227/1968 (Farsça)
  • Koymen, Mehmet Altay, (Tr. cev.)(1982) Siyasetname, Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
  • Bayburtlugil Nurettin(Tr. cev.) (1998:4.bas.) Siyasetname İstanbul: Dergah Yayınları,
  • Darke, Hubert (Ing. cev.), (2001), The Book of Government or Rules for Kings: The Siyar al Muluk or Siyasat-nama of Nizam al-Mulk, Londra: Routledge/Curzon, ISBN 9780700712281) (İngilizce)
  • Melek Cihangir - Uğur Kaçmaz , Siyasetname "Ganbilim" websitesinde monograf