Sivri kemer

Sivri bir biçimde yükselen bir kemer çeşidi

Sivri kemer, sivri bir biçimde yükselen eğrisel bir kemer çeşidi ve yapı öğesidir. Kemerin iki kıvrımlı yanı, keskin bir açıyla birleştiklerinden sivri bir tepe noktası meydana gelmektedir.

Worcester Katedrali (1084–1504) ağtonozu sivri kemerler ile oluşturulmuştur.

İlk olarak Hindistan'da ve islami mimaride örnekleri görünen sivri kemer, 12. yüzyılın başlarından itibaren bilhassa Gotik mimari geleneğinde İngiltere ve Fransa'da önem taşımaktadır. Zira burada inşa edilen Gotik kiliselerin ağtonozları, sivri kemerler vasıtasıyla bina edilmişlerdir. Sivri kemerler aracılığıyla elde edilen pencere ve kapı açıklıkları eklendikleri yapıya süsleyici bir yön vermektedirler. Sivri kemerin, dar sivri kemer, geniş sivri kemer ve basık sivri kemer gibi alt çeşitleri de vardır.