Kaburgalı tonoz

Çok sayıdaki kaburganın birbiri ile kesişmesi ile ağ biçiminde örülmüş tonoz çeşidi
(Ağtonoz sayfasından yönlendirildi)

Kaburgalı tonoz, ağtonoz ya da ağ tonoz, çok sayıda kaburganın birbiri ile kesişmesi ile ağ biçiminde örülmüş, bilhassa Gotik mimaride rastlanılan bir tonoz çeşididir. Bir tonozu taşıyan kemerlerin üstünde çıkıntı yapan ve tonozdan gelen yükü ayaklara ileten silme olan kaburgalar, birbirleriyle çapraz biçimde kesişirler. Kaburgaların kesiştiği noktada bir kilit taşı bulunur.

Salisbury Katedrali kaburgalı tonozu
Bir kaburgalı tonoz modeli

Kaburgalı tonozlar sayesinde daha yüksek kiliselerin inşası mümkün olmuş, yükselen kilise ile birlikte daha büyük pencere alanları meydana çıkmıştır. Günümüze ulaşan en eski kaburgalı tonoz geç Romanesk döneme tarihlenen Speyer Katedrali'nin kaburgalı tonozudur.