Ağtonoz

Çok sayıdaki kaburganın birbiri ile kesişmesi ile ağ biçiminde örülmüş tonoz çeşidi

Ağtonoz, çok sayıdaki kaburganın birbiri ile kesişmesi ile ağ biçiminde örülmüş bilhassa Gotik mimarlıkta rastlanılan bir tonoz çeşididir. Birbirleri ile çapraz biçimde kesişen kaburgalar, tonozun basınç ve kesme kuvvetlerini sütunlara aktarırlar. Kaburgaların kesiştiği noktada bir kilit taşı bulunur.

Bir ağtonoz modeli

Ağtonozlar sayesinde daha yüksek kiliselerin inşası mümkün olmuş, yükselen kilise ile birlikte daha büyük pencere alanları meydana çıkmıştır. Günümüze ulaşan en eski ağtonoz geç Romanesk döneme tarihlenen Speyer Katedrali'nin ağtonozudur.