Sirem veya Siremiyye (Hırvatça: Srijem, Sırpça: Срем - Srem), Tuna ve Sava nehirleri arasında, Büyük Macaristan Ovası'nın güney bölümünün bir kısmını oluşturan bölgedir. Günümüzde doğusu Sırbistan'da, batısı Hırvatistan'da kalacak şekilde bölünmüştür.

Sirem bölgesini gösteren harita

Tarih değiştir

Bölge, ilk olarak 1521 yılında Bosna Sancak Beyi Yahyapaşazede Bali Bey tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Budin Eyaleti'nin kurulmasından sonra sancak haline getirildi.[1] Sancak merkezi Dimitrofça (günümüzde Sremska Mitrovica) olmuştur. Sancağa bağlı nahiyeler; İlok-Oyluk (Uyluk), Morovit (Morović), Girgurofça (Grgurevci), Çerevit (Čerević), Islankamen (Stari Slankamen), İrek (Irig), Kupinik (Kupinovo), Zemun (Zemun), Nemçi (Nijemci), Podgoriçe-Podgoriye (Tovarnik), İvankova (Ivankovo), Posaviya-Posovye, Raça (Sremska Rača), Varadin (Petrovaradin) ve Vılkovar (Vukovar)'dı.[2] 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması antlaşmasıyla Dimitrofça, İrek, Islankamen, Kupinik ve Zemun nahiyeleri haricindeki nahiyeleri Habsburgların eline geçti. 1707 tarihinden sonra Temeşvar Eyaleti'ne bağlandı ve 1717 yılında Habsburglar tarafından işgaline kadar bu eyaletin sancağı oldu.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b "Macaristan'da Osmanlı Hakimiyetinin ve İdari Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi, Sadık Müfit Bilge" (PDF). 8 Kasım 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2013. 
  2. ^ Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Türk Tarih Kurumu Yayınları-1983, Bruce W. McGowan, Ph. D.