Büyük Macaristan Ovası

Büyük Macaristan Ovası ya da Alföld (Pannonian Ovası), Orta Avrupa'da Macaristan'ın güney ve doğu bölgelerini, Slovakya'nın doğu topraklarını, Ukrayna'nın güneybatısını, Romanya'nın batısını Sırbistan'ın kuzeyini ve Hırvatistan'ın doğusunu kaplayan büyük bir düzlüktür.[1] Karpatya Havzası'nın en geniş bölümüdür.

Ovanın Macaristan sınırları içinde kalan bir bölümü

Macaristan'da Alföld ya da Nagyaföld, Slovakya'da Veľká dunajská kotlina, Romanya'da Câmpia Tisei, Sırbistan'da Panonska nizija, Hırvatistan'da Panonska nizina ve Ukrayna'da Тисо-Дунайська низовина adları ile bilinir. Doğuda ve kuzeyde sınırları Karpat Dağları olup, güneyde Sava Nehri ile komşudur.

Toplam yüzölçümü 100.000 km²'yi bulan geniş ovanın, 52.000 ²'si Macaristan sınırları içinde kalır. Bu da yaklaşık olarak Macaristan'ın topraklarının %56'sını oluşturur. Ovanın içindeki en yüksek nokta 183 metre ile Macaristan sınırları içinde bulunan Hoportyó tepesidir. En alçak noktası Tisza Nehri'dir. Düzlükler bütünüyle bir noktada toplanmamıştır ve arazisi yer yer düzlük ve tepelerden oluşur. Ovanın içinden geçen en önemli akarsu Tisza Nehri'dir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410. 

Ayrıca bakınız değiştir