Serbest meslek makbuzu

Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı tarafından düzenlenmekte olan, mesleki faaliyetlere ilişkin her türlü işi, işin miktarını ve fiyatını gösteren belgeye denilmektedir. Yapılan işe göre KDV oranları değişmektedir. Bu oranlar şöyledir;

  • Sağlık Hizmeti işlerinin ücretleri:%8 KDV
  • Özel tüketim işlerinde:%18 KDV
  • Eğitim, araştırma vb işlerde:%17 KDV
  • Gelir Vergisi Stopajlarında:%20 KDV