Sancak-ı Şerif, İslam peygamberi Muhammed zamanında kullanıldığına inanılan siyah renkte sancak. 16. yüzyıldan bu yana İstanbul'da muhafaza edilen bu sancak günümüzde Topkapı Sarayı'nda bulunan diğer Kutsal Emanetler arasında saklanmaktadır.

Sancak-ı Şerifin ne zaman Osmanlıların eline geçtiği tam olarak bilinmemektedir. I. Selim'in Mısır seferi sonucu Hicaz'ı ele geçirmesinden sonra 1517 yılında sancağın İstanbul'a gönderildiği sanılmaktadır. 16. yüzyılın sonlarında sancağın Osmanlı ordularıyla birlikte önemli savaşa gönderilmesi geleneği başlamıştır. İlk olarak III. Mehmet sancağı 1596 yılında Eğri Seferine götürdü. Daha sonraki yıllarda padişahlar savaşa gitmemeye başladılar. O zaman Sancak-ı Şerif ordulara kumandanlık yapan sadrazam veya Serdar-ı Ekremle birlikte götürülürdü. Ayrıca Sancak-ı Şerif Osmanlı Devleti'ne karşı çıkan isyanları bastırmak için de kullanılırdı II. Mahmut 1826 yılında yeniçeri ocaklarını kapattığı Vaka-i Hayriye sırasında Sancak-ı Şerif'in açılmasını emretmiş, sancağın simgesel önemi İstanbul halkının padişahı yeniçerilere karşı desteklemesinde büyük bir rol oynamıştı.

Sancak-ı Şerif eskidikçe yenileri yaptırılmış, aslından kesilen parçalar yenisinin üzerine eklenmişti. Günümüzde Sancak-ı Şerif Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler dairesinde muhafaza edilmektedir.

Kaynakça değiştir