Sökmen Bey

Sökmen Bey Türk komutan ve yönetici.

Babası Artuk Bey'in 1091'deki ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti tarafından Kudüs valiliği Sökmen Bey'e verildi. Sökmen Bey Ağustos 1096'ya dek bu görevde kaldı.

1098 ve 1104 yılları arasında Artuklu Beyliği'nin bir kolu olan Sökmenoğulları'nın kurucusu olarak Hasankeyf beyliği yaptı.

Mayıs 1104'te Harran'ı kuşatarak Musul yönünde ilerlemek suretiyle Bağdat'ı fethetmek isteyen Haçlılar'ca yönetilen Urfa Kontluğu'nun kontu Baudouin du Bourg ve Tilbaşar Lordu Joselin de Courtenay'yi Harran Muharebesi'nde (Belih Çayı Muharebesi) ağır bir yenilgiye uğrattı ve onları esir etti.[1]

Ekim 1104'te Şam yakınlarındaki Karyeteyn'de öldü.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s. 45