Retiküler Fibril

Retiküler fibriller, çeşitli doku ve organları destekleyen bir çeşit iskelet görevindeki fibrillerdir.

Oldukça ince ağlar oluşturarak, yağ hücrelerinin, düz kas hücrelerinin, çizgili kas sarkolemmasının ve sinirlerin etrafını sararlar. Bezlerin stromasında yer alıp, bazal lamina ile yakın ilişkilidirler. Kan ve lenf hücrelerini oluşturan organların (timus hariç) destek dokusunu oluştururlar. Embriyonik mezenşimde farklılaşan ilk fibrillerdir, erginde yerlerini kollajen fibrillere bırakırlar. Fibroblastlar, kas hücreleri, Schwann hücreleri, hepatositler ve retiküler hücreler tarafından sentezlenirler. Özellikle gümüşlü boyalarla boyadıklarından gümüşü seven anlamında arjirofil fibriller olarak da adlandırılırlar.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir