Retiküler hücreler

Retiküler hücreler, Bağ dokusunun retiküler fibrilleriyle yakın komşu olan, yıldız biçiminde hücrelerdir. Komşu hücrelerin uzantıları birbirine değerek bir hücre ağının yani retikulumun şekillenmesine neden olurlar.

İki tipi vardır:

  1. Primitif retiküler hücreler; değişik hücrelere dönüşebilirler. Bazen retiküler fibrilleri sentezlerler, fagositoz özellikleri yoktur.
  2. Fagositik retiküler hücreler; Sabir makrofajlardır. Fagositoz yetenekleri olan hücrelerdir.