Reseptör (biyoloji)

Reseptör (ya da almaç), sinir veya epitel hücrelerden oluşan, ortamda bulunan çeşitli şekillerdeki enerjinin impulsa dönüştürülmesini sağlayan duyu tüyleri. Reseptörler dış ortamdaki değişimlerin yanı sıra iç ortamdaki değişimleri de algılayabilir. Dış çevreden gelen uyartıları alan reseptörlere dış reseptör, iç çevreden gelen uyartıları alan reseptörlere ise iç reseptör denir. Bu şekilde duyu organlarımızla alınarak sinir sistemine taşınırlar. Duyu organlarından gelen bilgilerin farklı algılanmasındaki neden, reseptörlerden gelen bilgilerin uç beyindeki değerlendirme merkezlerinin farklılık göstermesindendir. (bknz:beyin lobları)

Duyu organlarımızda 5 çeşit reseptör bulunmaktadır. Bunlar; mekanoreseptörler, ağrı reseptörleri, termoreseptörler, fotoreseptörler, kemoreseptörlerdir.

ÇeşitleriDüzenle

MekanoreseptörDüzenle

Basınç, dokunma, ses, hareket gibi mekanik uyarıları algılar. Deri ve kulakta yoğunlaşır.

Ağrı reseptörüDüzenle

Ağrı duyusunu algılayan bu reseptör beyin dışında tüm vücutta bulunur.

TermoreseptörDüzenle

Isı değişikliklerini algılar. Deride ve dilde yoğunlaşır.

FotoreseptörDüzenle

Işığı algılar, gözde yoğunlaşır.

KemoreseptörDüzenle

Kimyasal maddeleri algılar. Burun ve dilde yoğunlaşır.