Platform Sutra

Çin'de yazılmış, Mahayana Budizmi'nin bilindik metni

Altıncı Pirin Platform Sutrası (Çince: 六祖壇經, tam adı 南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經), Çin'de yazılmış Budist bir metindir. Chan/Zen okullarında yeni bir çığır açmış önemli metinlerden biridir. Geleneksel olarak Shao Zhou manastırında altıncı Chan piri Huineng'ın yaptığı konuşmalara dayandığı kabul edilir. Konuşmaların ana teması, aniden aydınlanma, kişinin kendi gerçek doğasını doğrudan kavraması, śīla, dhyāna ve prajñānın özünde bir olmasıdır. Güney Chan veya "Aniden Aydınlanma" okulu öğretisinin temelini bu önemli metne dayandırır.

İçeriğiDüzenle

Birinci Bölüm Huineng hakkında otobiyografik malzeme içerir; Huineng'ın aydınlanmasının öyküsü, Chan okulunun piri oluşu, Güneye kaçışı, ve burada göreve başlaması anlatılır.

İkinci Bölüm Mahaprajnaparamita Sutra'nın okunmasından sonra verilen, prajna üzerine bir derstir. "Zihnimiz engellerle karşılaşmadan özgürce işlediğinde, ve 'gelme' ve 'gitme' özgürlüğü içinde olduğu zaman, Prajna Samadhi'sine, yani kurtuluşa ulaşırız. Böyle bir duruma 'düşüncesizliğin' işlevi denir. Ancak hiçbir şey düşünmemeye çalışmak, böylelikle tüm düşünceleri bastırmak, Dharma-güdümlü olmaktır, ve bu yanlış bir görüştür."

Üçüncü Bölümde, Huineng halktan dinleyicilerin sorularını cevaplar. Huineng Bodhidharma'nın ünlü Liang imparatoru Wu hikâyesini anlatır, iyilik yapmanın her zaman iyilikle karşılık bulamayacağını anlatan bir hikâyedir bu. Ardından Batı cennetinin tartışır; bunun fiziki bir konum olmaktan çok kişinin içsel durumunu vurgulayan bir kavram olduğunu söyler. Sonuçta, Huineng manastır dışında yaşayan halkın, içsel pratiğe yönelmeden rahiplerinkine benzer vaçgeçme uygulamalarını tercih ettiklerini belirtir.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle