Pedagoji

eğitim bilimi

Pedagoji veya çocuk bilimi, çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır.

Kelimenin aslı, Yunanca παιδαγωγέω "Paidagogeo"'dur. (Paid=çocuk, ago=bilim). Buna göre yalın anlamı ile pedagoji; çocuk bilimi demektir. Anaokulu, okul, üniversite, eğitim merkezi, eğitim kurumu ve diğer kurumlarda yapılmakdadır.[1][2]

Pedagojinin ilgi sahası, yenidoğan ile yetişkin arasındaki çocuktur.

Pedagoji bilimi Batı ülkelerinde uzun yıllar psikoloji bilimi altında devam etmiş, 19. yüzyıl sonlarında ayrı bir alan haline gelmiştir.[3]

Pedagojide uzmanlık sahaları değiştir

Pedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları;

 1. Eğitim pedagojisi = Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. (Pek çok ülkede pedagojinin ana branşıdır.)
 2. Okul pedagojisi - okullarda yapılan pedagoji.
 3. Spor pedagojisi - spor eğitim'leri ile ilgili bir pedagoji altdalıdır.
 4. Dil pedagojisi - dil öğretimi teorileri ve teknikleri ile ilgili disiplindir.
 5. Orthopedagoji = Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.
 6. Transkültürelpedagoji = Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.
 7. Antropedagoji = (Güneş -2005) Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.
 8. Yaratıcı pedagoji, yaratıcı öğretimin bilimi.
 9. Dijital pedagoji, öğretme ve öğrenmede çağdaş dijital teknolojilerin incelenmesi ve kullanılması.
 10. Feminist pedagoji, feminist teoriye dayanan pedagojik bir çerçeve.
 11. Geragoji - yaşlılar için pedagoji türü.
 12. Andragoji - yetişkin eğitiminde kullanılan yöntem
 13. Psikopedagoji, iki ana çalışma dalının, pedagoji ve psikolojinin birleşimi.

Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, engelli çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

Pedagogların hizmet alanları değiştir

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,

Bunların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.

İlgili başlıklar değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2024. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2024. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Ocak 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2024.