Ortopedagoji

(Orthopedagoji sayfasından yönlendirildi)

Ortopedagoji, davranış bozuklukları ile ilgilenen, pedagojinin alt branştır. Pedagoji bilimi, ortopedagojinin yanı sıra, Transkültürel pedagoji, Eğitim pedagojisi ve Antropedagoji (Güneş 2005) alt başlıklarını içermektedir.

Ortopedagoji ve normal davranış kuramıDüzenle

Çocukların "normal" kabul edilen davranışlarında kullanılan metodoloji kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Zira "normal davranış" tanımlaması her bir kültürde farklıdır.

Normal davranış ve etkenleriDüzenle

Normal davranış; içinde bulunulan kültürün "norm"larına uygun davranmak anlamına gelmektedir. Ancak, her toplumun kendine ait normları, kendi, örf, adet, din ve geleneklerini kullanarak ve uzun bir tarihsel süreçle oluşturduğu için, bir topluluğun "norm içi" (normal) kabul edilen davranışları, bir başka topluluk açısından çok rahatlıkla "norm dışı" (anormal) olarak kabul edilebilir.

Ortopedagoji, tüm bu verilerden yola çıkarak, çocuklardaki davranış sapmalarındaki faktörleri inceler, çözümler üretir. Ortopedagoji, transkültürel pedagoji ve antropedagoji ile sıkı iş birliği içindedir.