Papirüs 15

Papirüs 15 (Gregory-Aland listesine göre: ) Yunanca Kutsal Yazıların (Yeni Ahit) Grekçede yazılan eski bir kopyasıdır. Fragman Oxyrhynchus Papirüsleri Koleksiyonuna aittir. Bu el yazmasının Grekçe metni 1. Korintoslular Mektubu'nun 7. ve 8. bölümlerinden birkaç ayet içermektedir.

Yeni Ahit'in Papirüs El Yazmaları
Papirüs Bodmer II (), M.S. 2. yüzyıl
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141
: 1. Korintoslular 7:33 – 8:4

Papirüs, Oxyrhynchus'ta (Mısır) kazılmıştır ve 1910'da P. Oxy VII 1008 adı altında yayınlandı.[1] Grenfell ve Hunt, ve 'nın aynı el yazmasının parçaları olduğunu öne sürdüler. Her iki nüsha da aynı harf, satır aralığı ve noktalama işaretlerine sahiptir.[2]

Fragman bugün Kahire'deki Mısır Müzesinde (Paraf: JE 47423) saklanır.[3]

TarihDüzenle

Fragman paleografik yöntemlerle 3. yüzyıla tarihlenmektedir.[3] İlk olarak Oxyrhynchus Papyri II 209 olarak yayınlandı.

MetinDüzenle

Fragmanın Grekçe yazısı büyük ihtimalle İskenderiyeli metin türünü yansıtmaktadır. Aland tarafından kategori I'e sıralandı.[3]

İçerikDüzenle

El yazması Kutsal Kitap'ın şu ayetleri içerir: 1. Korintoslular 7:18 – 8:4

KaynakçaDüzenle

  1. ^ The Oxyrhynchus Papyri Part VII, S. 4–8
  2. ^ Philip W. Comfort and David P. Barrett. The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, p. 61.
  3. ^ a b c Kurt und Barbara Aland: Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1989, S. 107. ISBN 3-438-06011-6, S. 106

EdebiyatDüzenle

  • Kurt Aland: Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments – in Verbindung mit Michael Welte bearb. von Kurt Aland. de Gruyter, Berlin/New York 1994, 2. neubearbeitete und ergänzte Auflage, ISBN 3-11-011986-2, (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung Bd. 1).
  • B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri VII, (London 1910), S. 4–8.

Ayrıca bakınızDüzenle