Zooloji


Zooloji Dalları

Akaroloji

Araknoloji

Entomoloji

Etoloji

Herpetoloji

İhtiyoloji

Mammaloji

Mirmekoloji

Nöroetoloji

Kuş bilimi

Paleozooloji

Paleontoloji

Protozooloji

Setoloji

Zooloji Tarihi

Paleozooloji; (Yunanca: paleon (yaşlı) ve zoon (hayvan)) paleontolojinin bir dalı. Paleozooloji, paleontoloji, paleobiyoloji veya zoolojinin, jeolojik bağlamlardan çok hücreli hayvan kalıntılarının çıkarılması ve tanımlanması ve bu fosillerin tarih öncesi ortamların ve eski ekosistemlerin yeniden inşasında kullanılmasıyla ilgilenen dalıdır.