Oylama, seçimler zamanı seçim bölgesinde bir toplantı veya seçmen gibi bir grup için, genellikle tartışma veya siyasi kampanyalarının ardından toplu bir karar vermek veya görüş bildirmek için kullanılan bir yöntemdir. Oylama için ayrıca oy kullanma yeri yaratılır. Demokrasiler yüksek makam sahiplerini oy kullanarak seçerler. Seçilmiş bir memur tarafından temsil edilen bir yerde ikamet edenlere "elemen" denir ve seçtikleri aday için oy pusulası kullanan seçmenlere "seçmen" denir. Oy toplamak için farklı sistemler vardır.

Oylama, demokratik işleyişin önemli kısımlarından biridir.


Bir demokraside hükümet, seçimde oy kullanan insanlar tarafından seçilir. Bu, seçmenlerin birkaç farklı aday arasından seçim yapması, yani seçmesi için bir yoldur. Seçimlerin iki karşıt siyasi parti arasında olma ihtimali yüksektir. Temsilî demokraside oylama, seçilen (sorumlu) kişinin karar alırken halkı temsil ettiği yöntemdir. Doğrudan demokrasi ise bunun tam tersidir, halk politika kararlarını kendileri adına yapacak bir temsilci seçmeden doğrudan verir. Çoğunluk oyu, seçmenlerin yarısından fazlasının aynı kişi veya partiye oy vermesidir. Bununla birlikte, her bireyin oyu önemli olsa da, birçok ülke kimin kazanacağına karar vermek için faktörlerin bir kombinasyonunu kullanır.

Pek çok liberal demokrasi, bireylerin diğer insanlardan etkilenmesini önlemek ve siyasi mahremiyetlerini korumak umuduyla gizli oy kullanır. Gizli oylamanın amacı, herhangi bir akran baskısı, tehdit veya birinin oyu ile bağlantılı hizmetler riski olmaksızın en özgün sonuca ulaşmaya çalışmaktır.

Oy verme işlemi değiştir

Demokrasilerin büyük bir kısmı insanların isteklerini ortaya koymalarını ortak bir oy verme işlemi ile gerçekleştirmektedir:

  • Bireysel seçmen kaydı ve niteliği,
  • Seçimin belli sürelerde tekrarlanması,
  • Seçmenlerin belli seçim bölgelerinde kayıtlı olması,
  • (Bazı durumlarda üstüne yazma seçeneğini de içerecek şekilde) üstünde adayların, konuların ve seçeneklerin bulunduğu oy pusulasının kullanımı
  • Oy pusulalarının tarafsız sayımı için güvenli şekilde seçim sandıkları'nın açılması, oy toplama ve oy sayımı yapılması.
  • Seçmenlerin sayım sonucu beliren iradesini insanların kendi iktidarı olarak görme iradesi olarak beyan edilmesi.

Dış bağlantılar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir