Otosefal (Yunancada kendi kendini tanımlayan şey için autos = kendi ve kephale = baş kelimelerinden oluşan bir kelime), Ortodoksluk'ta kendilerine âit bir baş tarafından yönetilen ve kendi kendilerine başpiskopos/metropolit tâyin eden Ortodoks kiliselerine ve Doğu Ortodoks Kilisesi'ne verilen addır. Ortodoks kiliselerin çoğu bu gruba dâhildir.

Otosefal kiliseler bağımsız ve otonomdurlar, yâni tamâmen hürdürler. Başka bir patriğin, metropolitin, başpiskoposun veyâ başka bir ülkenin sinodunun emri altında olmadıkları gibi başlarını kendileri belirlerler. Bütün Ortodoks kiliseleriyle bağlantısı organik olmayıp sâdece ortak inanca dayanmaktadır.

Buna karşın genelde küçükçe olan otonom kiliseler, sâdece içişlerinde bağımsız olup başlarının tâyîninde üstleri olan bir kilisenin söz hakkı vardır.