Otoburlar

çoğunlukla veya sadece bitkisel materyalle beslenen organizma
(Otobur sayfasından yönlendirildi)

Otoburlar ya da herbivor bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Birincil tüketiciler olarak da adlandırılırlar. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler ve gevişgetirenler oluşturur.

Iki farklı otobur hayvan. Zürafalar uzun boyları ile ağaç yaprakları ile beslenirken, gergedanlar yerdeki otlar ile beslenirler.
Koyunlar herbivor (sadece otla beslenen) canlılardır.

Deniz ve tatlı sularda ise; fitoplanktonik organizmalarla beslenen küçük boylu kabuklular (Crustacea) ve yumuşakçalar (Mollusca) türleridir.

Ayrıca bakınız

değiştir