Osmanlı imparatorluğu etnik dağılımı

Osmanlı İmparatorluğunda nüfus sayımları çok geç başladığı ve Müslümanlar milletler ayırt edilmeden birlikte sayıldığı için Osmanlı İmparatorluğunda etnik yapı büyük bir tartışma konusudur. Osmanlı'nın kuruluş döneminde nüfusun tamamını Türkler oluşturmaktaydı. Daha sonra Bizans ile yapılan savaşlar sonrası Osmanlının bünyesine Rumlar, I. Murad döneminde yapılan Balkan fetihleri sonucunda birçok Balkan ulusu Osmanlıya girmiştir. Osmanlı Balkanları Türk-İslamlaştırmak için Anadoludaki Türklerin kimini sürgün yoluyla kimini ekonomik destek yollarıyla iskan etmiş kimi Türklerde gaza ve cihat anlayışı dolayısıyla Balkanlara yerleşmiştir. Fakat bu Türklerin Balkanlara ilk gelişi olmadığından eskiden de Balkanlarda Türkler olduğundan yeni gelenlerle birlikte Türk nüfusu Balkanlarda bir hayli artmıştır.

Devam eden yıllarda Trabzon İmparatorluğu'nun yıkılması ile Karadeniz Bölgesinin tamamını ele geçiren Osmanlı Karadenizi de Türk-İslamlaştırmaya başlamıştır. I. Selim ile Afrikaya kadar sınırlarını genişleterek Mısır'a da Türk Kültürünü götürmüş ve Mısır'a bazı Türk aileler yerleşmiştir. I. Süleyman döneminde önemli denizciler çıkartan Osmanlı Akdenizde de söz sahibi olmuş ve Kuzey Afrika'yı topraklarına katmıştır. Kuzey Afrikaya Türk nüfusun yerleştirilmesi daha çok sürgünler ile olmuştur. Bunun yanında Türk Denizcilerin emekli olduktan sonra Kuzey Afrika'ya yerleşmeleri ve aileler kurmaları ile Kuzey Afrika'da da Türk nüfusu oluşmuş oldu. 1800'lü yılların başlarında Osmanlı'nın nüfusu yaklaşık 25 milyondu ve bu nüfusun %35-40'ını Türkler oluşturmaktaydı. Fakat bu oran Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlara sahip olduğu 17. yüzyılda daha da düşmektedir. 20. yüzyıla kadar Anadolu'nın kıyı bölgelerinde Rum varlığı devam etmekteydi bu bölgelerden biri Aydın Vilayeti'dir. Aydın Vilayeti'nde 1893 Nüfus Sayımına göre 196.664 Rum yaşamaktaydı. Selanik Vilayetinde ise 1893 Nüfus sayımına göre 447.904 Müslüman ,277.237 Rum vardı. Ermenilerin ise en çok nüfusunun bulunduğu yer 149.590 kişi ile İstanbul Vilayetidir. Aynı nüfus sayımına göre 27.481 Müslüman Ege Adalarında yaşamaktaydı. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Nüfus Mübadeleleri ve Ulus Devlet anlayışı ile Anadolu tamamen Türkleşmiştir. Günümüzde hala Bulgaristan'da 588 bin, Yunanistan'da 150 bin, Suriye ve Irakta toplam 4 milyon ve Kuzey Afrika'da yaklaşık 5 milyona yakın Türk vardır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2021.