Ortodoks Yahudilik

(Ortodoks Musevilik sayfasından yönlendirildi)

Ortodoks Yahudilik, çağdaş Rabbânî Yahudiliğinin gelenekçi dalı olan Yahudilik mezhebi. Esas olarak, Sina Dağı'nda Yahveh tarafından Musa'ya indirilen emirlerden beri nesiller boyunca bu emirleri hem yazılı hem Sözlü Tora'da muhafaza edenler ve onların izinden gidenler olarak tanımlanırlar.

1920 dolaylarında Budapeşte'deki Ortodoks Yahudi mezarlığındaki Yahudi ziyaretçiler

Özellikleri

değiştir
 
Haham Asher Kushnir'in, haham koleji öğrencilerine verdiği dersten bir kare.

Musa Kanununa sıkı bir şekilde bağlılığı ile bilinen Ortodokslar, Şabat günü hiçbir iş yapmamak, Kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler. Ortodoks Yahudilere göre Yahveh Musa'ya Tevrat'ı ve On Emir'i vermiştir. Bunlar ilahidir, sonsuza kadar geçerli olacaktır ve hiçbir şekilde değiştirilemez. Yahveh, yazılı olan Tevrat'ın yanı sıra sözlü emirlerini de Musa'ya vermiştir ve bunlar nesiller boyunca sözlü olarak günümüze ulaşmıştır. Aynı şekilde bunların da ilahi ve kutsal olduğu kabul edilir. Bu konuda özellikle Talmud ve Midraş referans alınır. Halaha'ya da sıkı sıkıya bağlılık gereklidir.