Ortak kat

birden fazla pozitif tam sayılar arasında ortak olan katlar

Ortak kat, birden fazla pozitif tam sayılar arasında ortak olan katlara verilen addır.

En Küçük Ortak Kat (EKOK)Düzenle

EKOK, birden fazla sıfırdan farklı tam sayıların katları arasında ortak olanların en küçüğü olan sayıdır. Mesela 4 ve 6'nın EKOK'u 12'dir. Mesela   ve   için 24 ve 36'nın EKOK'u iki sayının da ortak katları olan   sayısıdır. Eğer sayılar kendi aralarında asal ise en küçük ortak katları çarpımlarıdır. Mesela 4 ve 9 aralarında asal olduklarından EKOK'u   dır.

ÖrneklerDüzenle

3 ve 5 sayılarının EKOK'unu bulalım:

  • 3'ün katları: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36,....
  • 5'in katları: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,....

Yukardaki sayılardan 3 ve 5'in EKOK'u 15'tir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle