Opaklık

ışık geçirmeyen bir nesne veya maddenin özelliği
(Opak sayfasından yönlendirildi)

Opaklık, ışık geçirmeme durumudur. Donuk bir nesne, ne saydam ne de yarı saydamdır .

Işık, bir yüzeye çarptığında, bunun bir bölümü yansır, diğer bölümü soğurulur, kalanı da kırılır. Opak nesnelerde kırılma en düşük düzeydedir, dolayısı ile ışığın tamamı ya yansır veya soğurulur. Örneğin ayna opak bir nesnedir. Opaklık, ışığın titreşim sayısına bağlıdır. Böylece bazı camlar, görünen ışığa karşı saydamlıklarını korurken, morötesi ışıklara karşı opaktırlar.