Donukluk

(Opak sayfasından yönlendirildi)

Donukluk, ışık geçirmeme durumudur. Donuk bir nesne, ne saydam (ışığın tamamının geçmesime izin veren) ne de yarı saydamdır (ışığın bir bölümünün geçmesime izin veren).

Işık, bir yüzeye çarptığında, bunun bir bölümü yansır, diğer bölümü soğurulur, kalanı da kırılır. Donuk nesnelerde kırılma en düşük düzeydedir, dolayısı ile ışığın tamamı ya yansır veya soğurulur. Örneğin ayna donuk bir nesnedir. Donukluk, ışığın titreşim sayısına bağlıdır. Böylece bazı camlar, görünen ışığa karşı saydamlıklarını korurken, morötesi ışıklara karşı donukturlar.