Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Samsun'da bir tıp fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp fakültesi olarak Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında eğitim ve akademik yapılanmasına başlanmış, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kurulmasıyla kendi üniversitesine bağlanmıştır. Hacettepe’de öğrenim gören öğrencileri 5. ve 6. sınıfa geldiklerinde 1978 yılından itibaren Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin bir bölümünde hizmet sunmaya başlayan tıp fakültesinde eğitim görmeye başladılar. Tüm sınıfları 1982 yılından sonra Samsun’da eğitim görmeye başladı ve 1986 yılında da Kurupelit yerleşkesindeki yeni binalarına taşındıktan sonra gelişimini hızlandırarak Türkiye'nin saygın Tıp Fakülteleri arasındaki yerini aldı. Ayrıca başkanlığını İskender Sayek'in yaptığı ve Türkiye'deki tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitim programlarını değerlendirip akredite eden Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen 8. fakülte olmuştur.

Harita
Kuruluş1973
BağlılıkOndokuz Mayıs Üniversitesi
Web sitesitip.omu.edu.tr

Bugüne kadar tıp dünyasına 4.400 dolayında doktor kazandırmış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi misyonunu “eğitim”, “araştırma” ve “hizmet” üçlemesi ile tanımlamaktadır. Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine bağlı toplam 42 ana bilim dalında 120’si profesör,80'i doçent olmak üzere 294 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Kuruluşundan bugüne Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan doktor sayısı 1.000’e yaklaşmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı Yenidoğan, Kardiyoloji, Alerji, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji, Nöroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji ve Genetik Bilim Dalları ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na bağlı Nefroloji, Gastroenteroloji, Onkoloji, Endokrinoloji ve Hematoloji Bilim Dallarında yan dal uzmanlık eğitimi verilebilmektedir.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi amacını “toplumun gereksinimine yanıt verebilen hekimler yetiştirmek, ileri akademik eğitim yapmak isteyen bireylere de yeterli altyapıyı kazandırmak” olarak belirleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde halen 56’sı yabancı uyruklu toplam 940 öğrenci eğitim görmektedir. Dünyada ve Türkiye’de tıp eğitimindeki gelişmelere paralel olarak eğitim programını geliştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2003-2004 döneminden beri yeni kayıt olan öğrencilere öğrenci merkezli, probleme dayalı öğrenimin (PDÖ) ana unsur olduğu yeni eğitim programı uygulanmaktadır. Bir yıl tercihli İngilizce hazırlık sınıfından sonra 6 yıl olan yeni programın ilk üç yılı PDÖ oturumları, sunumlar, mesleksel beceri eğitimi, klinik beceri eğitimi, uygulamalar ve diğer destekleyici eğitim programlarından oluşmaktadır.

Öğrenciler gerçek hastayla karşılaşmadan önce ilk üç yıllık dönemde iki adet mesleksel beceri laboratuvarında 65 çeşit maket üzerinde mesleksel becerilerini geliştirirken, 4 adet klinik beceri laboratuvarında da simule hastalarla klinik beceri eğitimi almaktadırlar. Eğitim programının 4 ve 5. yıllarında ise klinikte uygulanan “task”larda gerçek hastayla karşılaşmakta, 6. yıllarını ise 12 ay süren İnternlük dönemiyle tamamlamaktadırlar. Yeni sistemde öğrencilerin olumlu ve keyifli bir ortamda eğitimlerini sürdürülürken; sorgulayan, sorun çözen, hasta ve hasta yakını ile iletişimi iyi olan hekimler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda başta öğrenme kaynakları merkezi olmak üzere, kütüphane, derslikler ve bilgisayar salonlarının teknik ve bilişsel altyapısı sürekli güncellenmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Kurupelit yerleşkesinde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en donanımlı hastanesi olup halen 900 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Çocuk Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte yatak kapasitesi 1.150’ye yükselmiştir. Yatak doluluk oranı %90’ın üzerinde olan ve toplam 14 ameliyat odasında yılda yaklaşık 18.000 ameliyatın yapıldığı hastanenin acil servisi ve yoğun bakımları son yıllarda modernize edilip yenilenirken, ameliyathaneler de minimal invaziv cerrahilerin yapılabileceği aygıtlarla donatıldı. İleri teknoloji ürünü tanı ve tedavi cihazlarının hemen tamamı (Multislice BT, yüksek teslalı MR, Dijital Anjio sistemleri, Lineer Akseleratör, ESWL cihazı, Holmium ve Greenlight Lazer sistemleri, Excimer Laser vs.) hastanede hizmet vermektedir.

Türkiye’nin en modern onkoloji kemoterapi uygulama ünitesi yine OMÜ Tıp Fakültesi'ndedir. Yine kent merkezindeki bir binada da Aralık 2005'ten itibaren kemoterapi ve diyaliz hizmeti sunulmaktadır. Sağlık hizmetlerinin uluslararası akreditasyon ve standardizasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde finansal ve tıbbi tam otomasyona geçiş tamamlanmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin toplam 7.000 dönümlük Kurupelit yerleşkesi içerisinde bulunan tıp fakültesi ölçülebilir kıstaslarla yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin sayılı tıp fakültelerinden biri olarak gösterilmektedir.

Dış bağlantılar değiştir