Notitia Dignitatum

Notitia Dignitatum, Roma imparatorluk kayıtlarından günümüze ulaşabilmiş ender örneklerden biri olan ve Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarının askeri ve idari yapılanmaları, İmparatorluk saraylarında ve eyaletlerde bulunan resmî görevler (Officium) hakkında detaylı bilgi veren resmî imparatorluk dokümanı. Eser adını Notitia dignitatum continet omnium tam civilium quam militarium dignitatum utriusque imperii occidentis orientisque şeklinde başlayan metinden alır. Genellikle 4. yüzyıl başlarına tarihlenir.

1436'da Pietro Donato tarafından sipariş edilmiş Notitia Dignitatum ortaçağ kopyasından, askeri komutanlıkların geç Roma sicili Magister Militum Praesentalis II kalkanlarını tasvir eden sayfa. Bodleian Kütüphanesi, Oxford
Filistin ve Şeria Nehri, Notitia Dignitatum

Notitia İmparatorluğun her iki yarısı içinde tüm yüksek makamları, bulundukları yerler ve kesin görevleri açısından sıralar. Şu şekilde düzenlenmiştir;

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Notitia Dignitatum, edited by Robert Ireland, in British Archaeological Reports, International Series 63.2.
  • Westermann Großer Atlas zur Weltgeschichte contains many precise maps
  • Pauly-Wissowa.
  • A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey, The Johns Hopkins University Press, 1986, 0-8018-3285-3

Dış bağlantılar değiştir

El yazmaları değiştir

Latince, web versiyonlar değiştir

Edisyonlar değiştir