Notitia Dignitatum

Notitia Dignitatum, Roma imparatorluk kayıtlarından günümüze ulaşabilmiş ender örneklerden biri olan ve Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarının askeri ve idari yapılanmaları, İmparatorluk saraylarında ve eyaletlerde bulunan resmî görevler (Officium) hakkında detaylı bilgi veren resmî imparatorluk dokümanı. Eser adını Notitia dignitatum continet omnium tam civilium quam militarium dignitatum utriusque imperii occidentis orientisque şeklinde başlayan metinden alır. Genellikle 4. yüzyıl başlarına tarihlenir.

Notitia İmparatorluğun her iki yarısı içinde tüm yüksek makamları, bulundukları yerler ve kesin görevleri açısından sıralar. Şu şekilde düzenlenmiştir;

Çeviri kaynağıDüzenle