Nautiloid

Nautiloid, deniz kafadan bacaklıların (yumuşakçalar) geniş ve çeşitli bir grubudur. Nautiloidea alt sınıfına aittir. Nautiloidler, Paleozoik dönem boyunca gelişti ve olağanüstü bir kabuk şekli ve form çeşitliliği geliştirdiler. 2 bin 500 nautiloid fosil türü bilinmektedir fakat günümüzde sadece az miktarda canlı türü yaşamaktadır.

Vikipedi:TaksokutuVikipedi:Taksokutu
Nautiloid
Nautilus pompilius
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Nautiloidea
Alt bölüm: Palcephalopoda

Neocephalopoda (kısmen)