Kuzeydoğu Kafkas dilleri

(Nah-Dağıstan dilleri sayfasından yönlendirildi)

Kuzeydoğu Kafkas dilleri veya Nah - Dağıstan dilleri. Kafkasya'nın doğu kesiminde konuşulan, Kafkas dilleri ailesine bağlı dil öbeği. İki ana kola ayrılır. Nah kolu (Nah dilleri) Çeçence, İnguşça ve Batsça dilinden oluşur. Dağıstan kolu (Dağıstan dilleri) ise daha fazla çeşitlilik gösterir ve alt öbeklere ayrılır. Bunlar Avar - Andi - Dido, Lak - Dargin ile Lezgi öbekleridir. Bu öbeklerin başta gelen dilleri Avarca, Lakça, Lezgice ve Dargice'dir.

Kuzeydoğu Kafkas dilleri
Coğrafi dağılım Kafkasya
Sınıflandırma Kuzey Kafkas
  • Alarodyan Diller
    • Kuzeydoğu Kafkas dilleri
Alt bölümler
Kuzeydoğu Kafkas Dillerinin konuşulduğu bölgeler.
Geleneksel Sınıflandırma (Nichols (2003))
Modern Sınıflandırma (Schulze (2009))
Kronolojik olmayan Sınıflandırma (Schulze (2009))