Andi dilleri

Andi dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlı dil topluluğu. Yaygın olarak Avar ve Dido dilleriyle birlikte anılır. Avar-Andi dilleri veya Avar-Andi-Dido dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dillerinin alt öbeği olarak kabul edilir.