Avarca aşağıdaki anlamlara gelebilir.

  • Avarca, Avrupa Avarlarının konuştuğu dil.
  • Avarca, Kafkasya Avarlarının konuştuğu dil.