Nürnberg Kroniği

Nürnberg Kroniği, Kitâb-ı Mukaddes temel alınarak hazırlanan ve insanlık tarihinin çizimlerle birlikte anlatıldığı yazma. Latince kısımları Hartmann Schedel, Almanca kısımlarıysa Georg Alt tarafından yazılan eser 1493 yılına tarihlenmektedir.