Molek (İbraniceמֹלֶךְ, romanize: mōleḵ; YunancaΜόλοχ), İsrail'in komşusu Ammonluların, Kenanlıların ve Fenikelilerin tanrısıdır. Bazı modern bilginler Molok'un Baal'in bir unvanı olduğunu öne sürdüler.[1] Hristiyan kaynaklarına göre o bir ateş tanrısıydı.[2]

Molek için kurban edilen bir çocuk sunuluşunu gösteren bir Babil silindir mührü.
İnsanların Molek'e çocuklarını kurban olarak sunmasını yasaklayan İbrani tanrısı YHVH, Musa'ya şöyle der: Musa, İsraillilere de ki, "sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuğunu Molek'e sunmaya cürret ederse, o kesinlikle öldürülecektir. Vatanın halkı onu taşlaya taşlaya öldürecektir."

Molek'ten Tanah'taki Levililer Kitabı'nda birkaç defa bahsedilir. Molek kendisine "Ge ben Hinnom" vadisinde canlı kız ve çocuk yakılarak kurban edildiği bir tanrıdır. (Yeremya 32:35) İbrani tanrısı YHVH, Molek ile bağlantılı uygulamaları (ona çocuk kurban etme dahil) şiddetle reddeder ve bunu yapanları mahkûm eder.

Melek, mâlik, mülk, mâlik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı "m-l-k" ile İsraillilerin komşuları olan Ammonluların tanrısı Molek aynı sessiz harfleri paylaşan kelimelerdir ve olasılıkla aynı etimolojik orijine sahiptirler. İslam inancında cehennemin bekçisi Mâlik'in adı, İbranice "m-l-k" kökünden gelir.[3] Buna göre Molek'e çocukların kurban olarak sunulduğu Hinnom Vadisi (Uzun şekli: Ge ben Hinnom, kısa şekli: Ge Hinnom) cehenneme, Molek ise Mâlik'e dönüşmüştür.

Cehennem bekçisine şöyle feryad ederler: "Mâlik! Ne olur, tükendik artık! Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi!" O da: "Ölüp kurtulmak yok, ebedî kalacaksınız burada!" der.—Zuhruf 77

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir