Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı

(Moldova SSC Marşı sayfasından yönlendirildi)

Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı, Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet marşıdır. 1940'ta yazılmıştır.

Imnul de Stat al RSS Moldovenești
Türkçe: Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı
Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть

 Moldova SSC
Ulusal Marşı

GüfteEmilian Bucov ve Bogdan Istru
BesteȘtefan Neaga (1945)
Eduard Lazarev (1980)
Kabul tarihi1945 (ilk versiyon)
1980 (yeni versiyon)
İptal tarihi1980 (ilk versiyon)
1991 (yeni versiyon)

Sovyet cumhuriyetlerinin kendi devlet marşlarının oluşturulma tarihi Tahran Konferansı'na dayanır. Dönemin ABD başkanı Franklin D. Roosevelt Birleşmiş Milletler yaratma fikrini ortaya koyduğunda Sovyetler Birliği yönetimi Sovyet nüfuzunu güçlendirme amacının bir yansıması olarak birlik cumhuriyetlerine kendi savunma ve dışişleri bakanlıkları oluşturmalarını, bununla birlikte ulusal bayrak, amblem ve marşlar oluşturarak tam teşekküllü devletlerin maksimum niteliklerinin verilmesine karar verdi.[1]

Sözleri

değiştir
Молдова Советикэ, плаюл ностру-н флоаре,

Алэтурь де алте републичь сурорь.

Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре,

Спре ал Униуний сенин виитор.

Moldova Sovetikä, playul nostru-n floare,

Alätur' de alte republiç' suror'.

Päşeşte ımpreune ku Rusiya mare,

Spre al Uniuniy senin viitor.

2nci kısım
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,

Ку ынцелепчиуне кондусэ де Партид.

Кауза луй Ленин – каузэ мэряцэ –

О ынфэптуеште попорул стрынс унит.

Doyna ınfräciriy prostläveşte Cara,

Ku ıncelepçiune kondusä de Partid.

Kauza luy Lenin - kauzä märyacä,

O ınfäptueşte poporul strıns unit.

3ncü kısım
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!

Мунка сэ-ць фие креатор авынт!

Ши комунизмул – цел нестрэмутат –

Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!

Slavä ın vyakur', renäskut pämınt!

Munka sä-c' fie kreator avınt!

Şi kommunizmul - cel nesträmutat -

Inalce-l prin fapte pentru feriçirya ta!

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Крапивин, Сергей (24 Ekim 2015). "Почему создание и утверждение Государственного гимна БССР растянулось на 11 лет" (Rusça). Tut.by. 26 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Şubat 2020.