Modül:Korunma durumu

Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]
Otomatik taksonkutu sistemi belgelemesi

Şablonlar

Modüller

Bu modül, {{tür korunma durumu}} şablonunu çalıştırır. Fakat bu modül, {{otomatik taksonkutu}} şablonunun içerisinde gömülü bir şekilde bir taksonun yaşam aralığını göstermek için kullanılır, yani çoğu zaman direkt kullanılmamalıdır.

{{Tür korunma durumu|durum sistemi parametresi|korunma durumu parametresi|tükenmiş=değer}}

Korunma durumunun renkli bir daire olarak işaretlendiği bir dosya çıktısı verir. |tükenmiş= parametresi {{otomatik taksonkutu}} şablonundaki aynı kullanıma sahiptir, ve nesli tükenmiş taksonlar için kullanılmalıdır. Eğer tükenmiş ise, bu parametreyi ekleyip boş bırakmayın, veya "evet" gibi bir değer girmeyin. Bu parametreye o taksonun neslinin tam olarak tükendiği tarihi girin. Mesela, "1510" veya "1791'den sonra" veya "yaklaşık olarak 1800". Bu değer "Tükenmiş" yazısından hemen sonra belirecektir, aşağıdaki ilk örnekte de belirtilmiştir.

local p = {}

-- tür korunma durumu şablonundan çağırılan fonksiyon
function p.goster(frame)
  local system = mw.text.trim(frame:getParent().args[1]) -- needs trim() for unnamed parameters
	local status = mw.text.trim(frame:getParent().args[2]) 
	local refs = mw.text.trim(frame:getParent().args[3] or "" ) 
  return '<div style = "text-align:center;">' 
      .. p._goster(frame:getParent().args, system, status, refs) -- status content 
      .. '</div>'
end

-- modüllerden çağırılabilen fonksiyon
function p.durum(args)
	local system = args[1] and mw.text.trim(args[1])
	local status = args[2] and mw.text.trim(args[2])
	local refs = args[3] and mw.text.trim(args[3])
	--TODO if system and status then return
	return status and p._goster(args, system, status, refs)
end

function p._goster(args, system, status, refs)
  
  local output = "ERROR"
  system = system and string.upper(system) or ""
  status = status and string.upper(status) or ""
  local systemText = ""
  
  --TODO check for system; if none give needs handling with long list of possible statuses to match current system
  
  if status == "DOM" then
  	output = "Evcil hayvan" .. p.addCategory("Evcil hayvanlar")
  elseif system == "IUCN3.1" or system == "IUCN" then
    output = p.IUCN31(args, system, status)
    systemText = "[[IUCN Kırmızı Listesi|IUCN 3.1]]"
  elseif system == "IUCN2.3" then
    output = p.IUCN23(args, system, status)
    systemText = "[[IUCN Kırmızı Listesi|IUCN 2.3]]"
  elseif system == "CNCFLORA" then
    --output = p.CNCFlora(frame, system, status)
    output = p.IUCN31(args, system, status, true)  -- uses IUCN3.1 system and criteria (need to block catgories)
    systemText = "[[CNCFlora]]"
  elseif system == "TPWCA" then
    output = p.IUCN31(args, system, status, true)  -- uses IUCN3.1 system and criteria (need to block catgories)
    systemText = "[[NTFlora#TPWCA|TPWCA]]"
  elseif system == "NATURESERVE" or system == "TNC" then
    output = p.NatureServe(args, system, status)
    systemText = "[[NatureServe korunma durumu|NatureServe]]"
  elseif system == "EPBC" then
    output = p.EPBC(args, system, status)
    systemText = "[[1999 Çevre Koruması ve Biyoçeşitliliğin Korunması Yasası|EPBC Act]]"
  elseif system == "ESA" then
    output = p.ESA(args, system, status)
    systemText = "[[Endangered Species Act|ESA]]"
 	elseif system == "COSEWIC" then
    output = p.COSEWIC(args, system, status)
    systemText = "[[Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada|COSEWIC]]"
 	elseif system == "DECF" then
    output = p.DECF(args, system, status)
    systemText = "[[Declared Rare and Priority Flora List|DEC]]"
 	elseif system == "QLDNCA" then
    output = p.QLDNCA(args, system, status)
    systemText = "[[Nature Conservation Act 1992|NCA]]"
 	elseif system == "CITES" then
    output = p.CITES(args, system, status)
    systemText = "[[CITES]]"
 	elseif system == "NZTCS" then
    output = p.NZTCS(args, system, status)
    systemText = "[[New Zealand Threat Classification System|NZ TCS]]"
  else
    output = p.SystemNotRecognised(args, system, status)
    systemText = "[[" .. system .. "]]" -- should this be linked?
  end
  if output ~= "ERROR" then
    local statusText = args['durum_yazı']
    --local systemText = " [[IUCN Kırmızı Listesi|IUCN 3.1]]"
    if statusText then 
      if statusText == "" then statusText = "#Korunma durumu" end
  	  systemText = "[[" .. statusText .. "|Yazıya bakınız]]"
    end
    output = output .. (systemText ~= "" and "<small>&nbsp;(" .. systemText .. ")" .. (refs or "") .. "</small>" or "") -- "</div>"
 
    return output
  end
end

function p.SystemNotRecognised(args, system, status)
	local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükenmiş]]"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 EX tr.svg") .. extinct 
  elseif status == "CR" then
  	output = "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]]" 
  elseif status == "EN" then	
  	output = "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]" 
  elseif status == "NT" then	
  	output = "[[Neredeyse tehdit altındaki türler|Neredeyse tehdit altında]]" 
  else
  	output = status
  end
	return output .. p.addCategory("Tanınmayan durum sistemine sahip olan taksonkutular")
end

--***************************************** IUCN 3.1 **********************************
function p.IUCN31(args, system, status, nocat)
  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükenmiş]]"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 EX tr.svg") .. extinct .. (nocat and "" or p.addCategory("Nesli tükenen türler"))
  elseif status == "EW" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 EW tr.svg") .. "[[Doğal ortamında tükenen türler|Doğal ortamında tükenmiş]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Doğal ortamında tükenen türler"))
  elseif status == "CR" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler"))
  elseif status == "EN" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 EN tr.svg") .. "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Tehlikedeki türler"))
  elseif status == "VU" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 VU tr.svg") .. "[[Hassas türler|Hassas]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Hassas türler"))
  elseif status == "NT" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 NT tr.svg") .. "[[Neredeyse tehdit altındaki türler|Neredeyse tehdit altında]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Neredeyse tehdit altında olan türler"))
  elseif status == "LC" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 LC tr.svg") .. "[[Asgari endişe altındaki türler|Asgari endişe altında]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Asgari endişe altındaki türler"))
  elseif status == "DD" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 blank tr.svg") .. "[[Durumu belirsiz türler|Durumu belirsiz]]"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Durumu belirsiz türler"))
  elseif status == "NE" then
  	output = "''Değerlendirilmedi''" 
  elseif status == "NR" then
  	output = "''Tanınmıyor''"
  elseif status == "PE" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]], muhtemelen tükenmiş"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler"))
  elseif status == "PEW" then
  	output = p.addImage("Status iucn3.1 CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]], muhtemelen doğal ortamında tükenmiş"
  		.. (nocat and "" or p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler"))
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. (nocat and "" or p.addCategory("Geçersiz korunma durumu"))
  end
 
  return output 
end

-- ********************************* IUCN 2.3 **********************************************
function p.IUCN23(args, system, status)
	
  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükenmiş]]"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 EX tr.svg") .. extinct .. p.addCategory("Nesli tükenen türler")
  elseif status == "EW" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 EW tr.svg") .. "[[Doğal ortamında tükenen türler|Doğal ortamında tükenmiş]]"
  		.. p.addCategory("Doğal ortamında tükenen türler")
  elseif status == "CR" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]]"
  		.. p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler")
  elseif status == "EN" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 EN tr.svg") .. "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]"
  		.. p.addCategory("Tehlikedeki türler")
  elseif status == "VU" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 VU tr.svg") .. "[[Hassas türler|Hassas]]"
  		.. p.addCategory("Hassas türler")
  elseif status == "LR" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 blank tr.svg") .. "Riski düşük"
  		.. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  elseif status == "CD" or status == "LR/CD" then
    output = p.addImage("Status iucn2.3 CD tr.svg") .. "[[Korumaya bağlı türler|Korumaya bağlı]]"
    	.. p.addCategory("Korumaya bağlı türler")
  elseif status == "NT" or status == "LR/NT" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 NT tr.svg") .. "[[Neredeyse tehdit altındaki türler|Neredeyse tehdit altında]]"
  		.. p.addCategory("Neredeyse tehdit altında olan türler")
  elseif status == "LC" or status == "LR/LC" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 LC tr.svg") .. "[[Asgari endişe altındaki türler|Asgari endişe altında]]"
  		.. p.addCategory("Asgari endişe altındaki türler")
  elseif status == "DD" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 blank tr.svg") .. "[[Durumu belirsiz türler|Durumu belirsiz]]"
  		.. p.addCategory("Durumu belirsiz türler")
  elseif status == "NE" then
  	output = "''Değerlendirilmedi''" 
  elseif status == "NR" then
  	output = "''Tanınmıyor''"
  elseif status == "PE" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]], muhtemelen tükenmiş"
  		.. p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler")
  elseif status == "PEW" then
  	output = p.addImage("Status iucn2.3 CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]], muhtemelen doğal ortamında tükenmiş"
  		.. p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler")
  else
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end 
 
  return output 
end

-- *************** Natureserve/TNC ********************************
function p.NatureServe(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "GX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükendiği]] farz edilmiş"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status TNC GX tr.svg") .. extinct .. p.addCategory("Tükendiği farz edilmiş türler")
  elseif status == "GH" then
  	output = p.addImage("Status TNC GH tr.svg") .. "Muhtemelen [[Soy tükenmesi|tükenmiş]]" .. p.addCategory("Muhtemelen tükenmiş türler")
  elseif status == "G1" then
  	output = p.addImage("Status TNC G1 tr.svg") .. "Kritik tehlikede" .. p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler")
  elseif status == "G2" then
  	output = p.addImage("Status TNC G2 tr.svg") .. "Tehlikede" .. p.addCategory("Tehlikedeki türler")
  elseif status == "G3" then
  	output = p.addImage("Status TNC G3 tr.svg") .. "Hassas" .. p.addCategory("Hassas türler")
  elseif status == "G4" then
  	output = p.addImage("Status TNC G4 tr.svg") .. "Görünür şekilde güvende" .. p.addCategory("Asgari endişe altındaki türler")
  elseif status == "G5" then
  	output = p.addImage("Status TNC G5 tr.svg") .. "Güvende" .. p.addCategory("Asgari endişe altındaki türler")
  elseif status == "GU" then
  	output = p.addImage("Status TNC blank tr.svg") .. "Sınıflandırılamayan"
  elseif status == "TX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükendiği]] farz edilmiş"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status TNC TX tr.svg") .. extinct .. p.addCategory("NatureServe presumed extinct species")
  elseif status == "TH" then
  	output = p.addImage("Status TNC TH tr.svg") .. "Muhtemelen [[Soy tükenmesi|tükenmiş]]" .. p.addCategory("NatureServe possibly extinct species")
  elseif status == "T1" then
  	output = p.addImage("Status TNC T1 tr.svg") .. "Kritik tehlikede" .. p.addCategory("NatureServe critically imperiled species")
  elseif status == "T2" then
  	output = p.addImage("Status TNC T2 tr.svg") .. "Tehlikede" .. p.addCategory("NatureServe imperiled species")
  elseif status == "T3" then
  	output = p.addImage("Status TNC T3 tr.svg") .. "Hassas" .. p.addCategory("NatureServe vulnerable species")
  elseif status == "T4" then
  	output = p.addImage("Status TNC T4 tr.svg") .. "Görünür şekilde güvende" .. p.addCategory("NatureServe apparently secure species")
  elseif status == "T5" then
  	output = p.addImage("Status TNC T5 tr.svg") .. "Güvende" .. p.addCategory("NatureServe secure species")
  elseif status == "TU" then
  	output = p.addImage("Status TNC blank tr.svg") .. "Sınıflandırılamayan"
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end 
  return output 
end

-- ********* EPBC: Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Australia) ************
function p.EPBC(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükenmiş]]"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status EPBC EX tr.svg") .. extinct .. p.addCategory("Nesli tükenen türler")
  elseif status == "EW" then
  	output = p.addImage("Status EPBC EW tr.svg") .. "[[Doğal ortamında tükenen türler|Doğal ortamında tükenmiş]]"
  		.. p.addCategory("Doğal ortamında tükenen türler")
  elseif status == "CR" then
  	output = p.addImage("Status EPBC CR tr.svg") .. "[[Nesli kritik tehlikedeki türler|Kritik tehlikede]]"
  		.. p.addCategory("Nesli kritik tehlikedeki türler")
  elseif status == "EN" then
  	output = p.addImage("Status EPBC EN tr.svg") .. "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]" .. p.addCategory("Tehlikedeki türler")
  elseif status == "VU" then
  	output = p.addImage("Status EPBC VU tr.svg") .. "[[Hassas türler|Hassas]]" .. p.addCategory("Hassas türler")
  elseif status == "CD" then
  	output = p.addImage("Status EPBC CD tr.svg") .. "[[Korumaya bağlı türler|Korumaya bağlı]]"
  		.. p.addCategory("Korumaya bağlı türler")
  elseif status == "DL" or status == "DELISTED" then
  	output = p.addImage("Status EPBC DL tr.svg") .. "Listeden çıkartılmış" 
  	
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end 
 
  return output 
end

-- *************** ESA ********************************
function p.ESA(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EX" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükenmiş]]"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status ESA EX tr.svg") .. extinct 
  elseif status == "LE" or status == "E" then
  	output = p.addImage("Status ESA LE tr.svg") .. "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]" 
  elseif status == "LT" or status == "T" then
  	output = p.addImage("Status ESA EX tr.svg") .. "[[Nesli tehlikedeki türler|Nesli tehlikede]]" 
  elseif status == "DL" or status == "DELISTED" then
  	output = p.addImage("Status ESA DL tr.svg") .. "Listeden çıkartılmış" 
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end    

  return output 
end
-- ********** COSEWIC: Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada **************
function p.COSEWIC(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "X" then
  	local extinct = "[[Soy tükenmesi|Tükenmiş]]"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status COSEWIC X tr.svg") .. extinct 
  elseif status == "XT" then
  	  output = p.addImage("Status COSEWIC XT tr.svg") .. "Yok edilmiş (Kanada)"
  elseif status == "E" then
  	output = p.addImage("Status COSEWIC E tr.svg") .. "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]" 
  elseif status == "T" then
  	output = p.addImage("Status COSEWIC T tr.svg") .. "[[Nesli tehlikedeki türler|Nesli tehlikede]]" 
  elseif status == "SC" then
  	output = p.addImage("Status COSEWIC SC tr.svg") .. "Özel bakımda" 
  elseif status == "NAR" then
  	output = p.addImage("Status COSEWIC NAR tr.svg") .. "[[Asgari endişe altındaki türler|Tehlikede değil]]" 
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end   
  return output 
end
-- *************** DECF ********************************
function p.DECF(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "X" then
  	local extinct = "Declared Rare&nbsp;— [[Soy tükenmesi|Tükendiği]] farz edilmiş"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status DECF X tr.svg") .. extinct 
  elseif status == "R" then
  	output = p.addImage("Status DECF R tr.svg") .. "Declared [[Rare species|rare]]" 
  elseif status == "P1" then
  	output = p.addImage("Status DECF P1 tr.svg") .. "Priority One&nbsp;— Poorly Known Taxa" 
  elseif status == "P2" then
  	output = p.addImage("Status DECF P2 tr.svg") .. "Priority Two&nbsp;— Poorly Known Taxa" 
  elseif status == "P3" then
  	output = p.addImage("Status DECF P3 tr.svg") .. "Priority Three&nbsp;— Poorly Known Taxa" 
  elseif status == "P4" then
  	output = p.addImage("Status DECF P4 tr.svg") .. "Priority Four&nbsp;— Rare Taxa" 
  elseif status == "DL" or status == "DELISTED" then
  	output = p.addImage("Status DECF DL tr.svg") .. "Listeden çıkartılmış" 
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end    

  return output 
end-- *************** QLDNCA ********************************
function p.QLDNCA(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EW" then
  	output = "[[Doğal ortamında tükenen türler|Doğal ortamında tükenmiş]]" .. p.addCategory("Doğal ortamında tükenen türler")
  elseif status == "EN" then
  	output = "[[Tehlikedeki türler|Tehlikede]]" .. p.addCategory("Tehlikedeki türler")
  elseif status == "VU" then
  	output = "[[Hassas türler|Hassas]] " .. p.addCategory("Hassas türler")
  elseif status == "R" then
  	output = "Rare" .. p.addCategory("Ender türler")
  elseif status == "NT" then
  	output = "[[Neredeyse tehdit altındaki türler|Neredeyse tehdit altında]]" .. p.addCategory("Neredeyse tehdit altında olan türler")
  elseif status == "LC" then
  	output = "[[Asgari endişe altındaki türler|Asgari endişe altında]]" .. p.addCategory("Asgari endişe altındaki türler")
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end    
  
  return output 
end

-- *************** CITES ********************************
function p.CITES(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "CITES_A1" then
  	output = "[[CITES]] Ek I" 
  elseif status == "CITES_A2" then
  	output = "[[CITES]] Ek II" 
  elseif status == "CITES_A3" then
  	output = "[[CITES]] Ek III" 
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end 
  return output 

end

-- *************** NZTCS ********************************
function p.NZTCS(args, system, status)

  local output = system .. ' ' .. status
  if status == "EX" then
  	local extinct = "Declared Rare&nbsp;— [[Soy tükenmesi|Tükendiği]] farz edilmiş"
  	if args['tükenmiş'] then extinct = "&nbsp;(" .. args['tükenmiş'] .. ")" end
  	output = p.addImage("Status NZTCS EX tr.svg") .. extinct 
  elseif status == "NC" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS NC tr.svg") .. "Nationally Critical" 
  elseif status == "NE" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS NE tr.svg") .. "Nationally endangered" 
  elseif status == "NV" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS NV tr.svg") .. "Nationally vulnerable" 
  elseif status == "SD" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS SD tr.svg") .. "Serious Decline" 
  elseif status == "GD" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS GD tr.svg") .. "Gradual Decline" 
  elseif status == "SP" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS SP tr.svg") .. "Sparse" 
  elseif status == "RR" then
  	output = p.addImage("Status NZTCS RR tr.svg") .. "Range Restricted" 
  else 
  	output = "'''''Geçersiz durum'''''" .. p.addCategory("Geçersiz korunma durumu")
  end    
  
  return output 

end


-- *************** functions for image and category output ********
function p.addImage(file)
  if file ~= "" then
  	return "[[Dosya:" .. file .. "|frameless|link=|alt=]]<br />"
  end
  return ""
end
function p.addCategory(category)
	local ns = mw.title.getCurrentTitle().namespace
  -- ns = 0 -- to test category put on page
	if category ~= "" and ns == 0 then
		return "[[Kategori:" .. category .. "]]"
  end
  return ""
end


return p