Şablon:Jeolojik aralık

Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]
Otomatik taksonkutu sistemi belgelemesi

Şablonlar

Modüller

Bu şablon bir taksonun belirtilen aralıktaki yaşam tablosunun çıktısını verir.

{{Jeolojik aralık|ilk görülme (zorunlu)|son görülme|gösterilecek yazı|en_erken=en erken kabul görmüş fosil|en_son=en geç kabul görmüş fosil|kaynak=kaynaklar|ön_ek=aralık yazılarından önce gözükecek herhangi bir yazı|not=aralık yazılarından sonra gözükecek herhangi bir yazı}}

Not: İlk parametre (yukarıda kalın olan) her zaman olmak zorundadır; yani |en_erken= ve/veya |en_son= parametrelerini yalnız kullanmak da hataya sebep olur. İtalik parametreler isteğe bağlı, kalın olanlar zorunludur.

Çoğunlukla {{otomatik taksonkutu}} içerisinde |en_eski_fosil= ve |en_genç_fosil= parametreleri ile kullanılır. Taksonkutuda aynı zamanda |en_erken= ve |en_son= parametreleri de geçerlidir. Kaynak parametresinin eşiti ise taksonkutuda |fosil_kaynak= parametresidir.

Aralık parametrelerinde direk numara değerleri girebilirsiniz. Veritabanında bu değerleri karşılayan dönemleri şablon kendisi bulacaktır. Sonuç çıktıda size hem girdiğiniz numaraları, hem de onları karşılayan dönemlerin adlarını verecektir.

Şablonun iki hali mevcuttur. Bir tanesi daha uzun bir dönemi kapsamakta, bir diğeri de günümüze daha yakın olan dönemi kapsamaktadır. Girilen dönemlere ve numara değerlerine göre şablon, Ediyakaran döneminden önceki dönemlerde büyük versiyonu önünüze sunar, sonraki dönemlerde ise küçük olanı sunar.

ÖrneklerDüzenle

{{Jeolojik aralık|Permiyen}}
Yaşadığı dönem aralığı: 298,9-251,902 Ma
Permiyen 
{{Jeolojik aralık|Permiyen|Jura devri}}
Yaşadığı dönem aralığı: 298,9-145 Ma
Permiyen-Jura devri 
{{Jeolojik aralık|Permiyen|Jura devri|en_erken=Devoniyen|en_son=Kretase}}
Yaşadığı dönem aralığı: 298,9-145 Ma
Permiyen-Jura devri 
{{Jeolojik aralık|68|65|en_erken=Permiyen|en_son=0|not= (tartışma için maddeye bakın)}}
Yaşadığı dönem aralığı: 68-65 Ma
Maastrihtiyen-Puercan (tartışma için maddeye bakın)
{{Jeolojik aralık|68|65.5|late Cretaceous}}
Yaşadığı dönem aralığı: late Cretaceous
Maastrihtiyen-Puercan 
{{Jeolojik aralık|68|65|}}
Yaşadığı dönem aralığı:
Maastrihtiyen-Puercan 
{{Jeolojik aralık|Paleoproterozoik}}
Yaşadığı dönem aralığı: 2500-1600 Ma
Paleoproterozoyik 
{{Jeolojik aralık|Paleoproterozoik|Ektasiyen}}
Yaşadığı dönem aralığı: 2500-1200 Ma
Paleoproterozoyik-Ektasiyen 
{{Jeolojik aralık|Paleoproterozoik|Ektasiyen|en_erken=Eoarkeyan|en_son=Ediyakaran}}
Yaşadığı dönem aralığı: 2500-1200 Ma
Paleoproterozoyik-Ektasiyen 
{{Jeolojik aralık|700|640|en_erken=Paleoproterozoik|en_son=600|not= (tartışma için maddeye bakın)}}
Yaşadığı dönem aralığı: 700-640 Ma
Kriyojeniyen-Ediyakaran (tartışma için maddeye bakın)
{{Jeolojik aralık|700|640|late Cryogenian}}
Yaşadığı dönem aralığı: mid-late Cryogenian
Kriyojeniyen-Ediyakaran 
{{Jeolojik aralık|700|640|}}
Yaşadığı dönem aralığı:
Kriyojeniyen-Ediyakaran 

TabloDüzenle

Bu tablo, tüm jeolojik dönemlerin bir listesidir. Modül:Jeolojik aralık sayfasındaki verilerden yararlanmaktadır. Bu sayfada bir veri değiştikçe bu tablo da otomatik güncellenir. Bu şablonun kabul ettiği tüm değerler bunlardır. Baş harfinin büyük veya küçük olması fark etmez.


├──burgess shale (508)
├──chengjiang (518)
├──sirius passet (518)
├──doushantou (570)
├──kambriyen öncesi (4600)
├────hadean
├────arkeyan (4000)
├──────eoarkeyan
├──────paleoarkeyan (3600)
├──────mesoarkeyan (3200)
├──────neoarkeyan (2800)
├────proterozoyik (2500)
├──────paleoproterozoyik
├────────sideriyen
├────────riyasiyen (2300)
├────────orosiriyen (2050)
├────────stateriyen (1800)
├──────mezoproterozoyik (1600)
├────────kalimiyen
├────────ektasiyen (1400)
├────────steniyen (1200)
├──────────mayanian (1100)
├──────────sinian (1050)
├──────neoproterozoyik (1000)
├────────toniyen
├──────────baikalian (850)
├────────kriyojeniyen (720)
├────────ediyakaran (635)
├──fanerozoik (541)
├────paleozoyik
├──────kambriyen
├────────lower cambrian
├──────────terrenöviyen
├────────────fortuniyen
├──────────────manykaian
├──────────────caerfai (530)
├────────────kambriyen kat 2 (529)
├──────────kambriyen seri 2 (521)
├────────────kambriyen kat 3
├──────────────atdabanian
├──────────────botomian (522)
├──────────────toyonian (516)
├────────────kambriyen kat 4 (514)
├────────kambriyen seri 3 (509)
├──────────kambriyen kat 5
├──────────drumiyen (504.5)
├──────────guzhangiyen (500.5)
├────────frongiyen (497)
├──────────payibiyen
├──────────jiyangşaniyen (494)
├────────────üst üst kambriyen (489.5)
├──────────kambriyen kat 9
├──────────kambriyen kat 10
├──────ordovisyen (485.4)
├────────alt ordovisyen
├──────────tremadosiyen
├────────────upper lower ordovician (479)
├──────────floyen (477.7)
├────────orta ordovisyen (470)
├──────────dapingiyen
├──────────darriviliyen (467.3)
├────────üst ordovisyen (458.4)
├──────────sandbiyen
├────────────middle upper ordovician (455)
├──────────katiyen (453)
├──────────hirnansiyen (445.2)
├──────silüryen (443.8)
├────────landoveri
├──────────ruddaniyen
├──────────aroniyen (440.8)
├──────────telisiyen (438.5)
├────────venlok (433.4)
├──────────şenvudiyen
├──────────homeriyen (430.5)
├────────ludlov (427.4)
├──────────gorstiyen
├──────────ludfordiyen (425.6)
├────────pridoli (423)
├──────────isimsiz pridoli katı
├──────devoniyen (419.2)
├────────alt devoniyen
├──────────lochkovian
├──────────pragian (410.8)
├──────────emsian (407.6)
├────────orta devoniyen (393.3)
├──────────eifelian
├──────────givetian (387.7)
├────────üst devoniyen (382.7)
├──────────frasniyen
├──────────famenniyen (372.2)
├──────karbonifer (358.9)
├────────mississippiyen
├──────────alt mississippiyen
├────────────tournaisian
├──────────orta mississippiyen (346.7)
├────────────visean
├──────────üst mississippiyen (330.9)
├────────────serpukhovian
├──────────────namurian (326)
├────────pensilvaniyen (323.2)
├──────────alt pensilvaniyen
├────────────bashkirian
├──────────────westphalian (313)
├──────────orta pensilvaniyen (315.2)
├────────────moskoviyen
├──────────üst pensilvaniyen (307)
├────────────kasimovian
├──────────────stephanian (304)
├────────────gzhelian (303.7)
├──────permiyen (298.9)
├────────cisuralian
├──────────asselian
├──────────sakmariyen (295)
├──────────artinskian (290.1)
├──────────kunguriyen (283.5)
├────────guadalupiyen (272.95)
├──────────roadiyen
├──────────wordiyen (268.8)
├──────────kapitaniyen (265.1)
├────────lopingiyen (259.1)
├──────────wuchiapingian
├──────────changhsingian (254.14)
├────mezozoik (251.902)
├──────triyas devri
├────────alt triyas
├──────────induyen
├──────────olenekiyen (251.2)
├────────orta triyas (247.2)
├──────────aniziyen
├──────────ladiniyen (242)
├────────üst triyas (237)
├──────────karniyen
├──────────noriyen (227)
├──────────resiyen (208.5)
├──────jura devri (201.3)
├────────alt jura devri
├──────────hettangian
├──────────sinemurian (199.3)
├──────────pliensbachian (190.8)
├──────────toarkiyen (182.7)
├────────orta jura devri (174.1)
├──────────aalenian
├──────────bajocian (170.3)
├──────────bathoniyen (168.3)
├──────────kalloviyen (166.1)
├────────üst jura devri (163.5)
├──────────oxfordiyen
├──────────kimmeridgiyen (157.3)
├──────────tithoniyen (152.1)
├──────kretase (145)
├────────alt kretase
├──────────berriaziyen
├──────────valanjiniyen (139.8)
├──────────hotriviyen (132.9)
├──────────barremiyen (129.4)
├──────────apsiyen (125)
├──────────albiyen (113)
├────────üst kretase (100.5)
├──────────senomaniyen
├──────────turoniyen (93.9)
├──────────koniasiyen (89.8)
├──────────santoniyen (86.3)
├──────────kampaniyen (83.6)
├──────────maastrihtiyen (72.1)
├────senozoyik (66)
├──────tersiyer
├────────paleojen
├──────────paleosen
├────────────daniyen
├──────────────puercan (65)
├──────────────torrejonian (63.3)
├────────────selandiyen (61.6)
├──────────────tiffanian (60.2)
├────────────tanesiyen (59.2)
├──────────────clarkforkian (56.8)
├──────────eosen (56)
├────────────ipresiyen
├──────────────wasatchian (55.4)
├──────────────bridgerian (50.3)
├────────────orta eosen (47.8)
├──────────────lütesiyen
├────────────────uintan (46.2)
├────────────────duchesnean (42)
├──────────────bartoniyen (41.2)
├────────────────chadronian (38)
├────────────priaboniyen (37.8)
├──────────oligosen (33.9)
├────────────rupeliyen
├──────────────orellan
├──────────────whitneyan (33.3)
├──────────────arikeean (30.6)
├────────────şattiyen (28.1)
├────────neojen (23.03)
├──────────miyosen
├────────────alt miyosen
├──────────────aquitanian
├────────────────hemingfordiyen (20.6)
├──────────────burdigaliyen (20.44)
├────────────────barstoviyen (16.3)
├────────────orta miyosen (15.97)
├──────────────langiyen
├──────────────serravaliyen (13.82)
├────────────────clarendonian (13.6)
├────────────üst miyosen (11.63)
├──────────────tortoniyen
├────────────────hemphillian (10.3)
├──────────────messiniyen (7.246)
├──────────pliyosen (5.333)
├────────────zankliyen
├──────────────blancan (4.75)
├────────────piasenziyen (3.6)
├──────kuaterner (2.58)
├────────pleyistosen
├──────────alt pleyistosen
├────────────gelasiyen
├────────────kalabriyen (1.8)
├──────────────irvingtonian (1.8)
├──────────orta pleyistosen (0.774)
├────────────rancholabrean (0.24)
├──────────üst pleyistosen (0.129)
├────────holosen (0.0117)
├──────────grönlandiyen
├──────────nortgripiyen (0.0082)
├──────────meghaliyen (0.0042)
├──günümüz (0)