Mikrometre

uzunluk birimi, metrenin milyonda biri
(Mikron sayfasından yönlendirildi)

Mikrometre (eski adıyla mikron; İngilizceMicrometer, micrometre, micron), Milimetrenin binde birine (1/1000 mm, 10^-3 mm), metrenin milyonda birine (1/1000000 m, 10^-6 m) eşit uzunluk birimi. µm sembolü ile gösterilir.

Bir iğne başındaki, mikron çapında bir toz zerreciği

Metrik uzunluk ölçüleri (küçükten büyüğe)

değiştir

Nanometre <<< Mikrometre <<< Milimetre < Santimetre < Desimetre < Metre < Dekametre < Hektometre < Kilometre

Uluslararası Ölçüm Sistemi'ne göre metre'nin katları

değiştir
metre (m) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 m dm desimetre 101 m dam dekametre
10−2 m cm santimetre 102 m hm hektometre
10−3 m mm milimetre 103 m km kilometre
10−6 m µm mikrometre 106 m Mm megametre
10−9 m nm nanometre 109 m Gm gigametre
10−12 m pm pikometre 1012 m Tm terametre
10−15 m fm femtometre 1015 m Pm petametre
10−18 m am attometre 1018 m Em egzametre
10−21 m zm zeptometre 1021 m Zm zettametre
10−24 m ym yoktometre 1024 m Ym yottametre
10−27 m rm rontometre 1027 m Rm ronnametre
10−30 m qm quectometre 1030 m Qm quettametre1 mikron (μ) = 1 μm = 1/1 000 000 m (metre)
1 μm = 1x10 −6 m
1 m = 1 000 000 μm

Metre Mikrometre Milimetre Santimetre
1 1×10−6 1×10−3 1×10−2
- milyonda bir binde bir yüzde bir