Mihranîler

Mihrânîler, Mehraniler veya Mihrânoğulları, Kafkas Albanyası'nın 3. ve son hanedanı. En ünlü kralları Varaz Trdat ve Cevanşir'dir. Mihranilerin devrinde Albanya Hilafet'e dâhil olmuştur.

Mihranîler
Flag of Mihranids.svg
Ülke Albanya
Milliyet Sabir Türkleri
Kuruluş 7. yüzyıl
Kurucu Mihran Bey
Yıkılış 705
Unvan(lar) Kral, Kağan, Han, Hakan


CEVANŞİR VE HİLAFET

Cavanşir'in hâkimiyetinin ilk devirlerinde Albanya Sasanlılar'a bağlı olduğuna göre ve Hilafet'in Albanya'yı fethetmesine engel olmak için Cavanşir Sasanî Ordusu'nun alban kısmına komutanlık yaparak Raşidî Hilafet'e karşı savaşmıştır. Daha sonra, artık Emevî Hilafeti devrinde, Cavanşir Halife Muaviye ile Dımaşk'ta görüşmüştür. Muaviye Cavanşir'e söz verdi ki, Albanya'nın iç işlerine karışmayacaktır. Ancak, Albanya, Hilafet'e vergi vermeli idi. Cavanşir, Muaviye'den verginin daha az olmasını istedi. Muaviye: "Vergilerin 1/3 kısmını Şark hükümdarına bağışlamışız", dedi. Bundan sonra, Albanya (Kuzey Azerbaycan), kısmen dahi olsa Hilafet'e bağlı oldu.

MİHRANOĞULLARI'NIN HAKİMİYETİNİN SONU VE ALBANYA'NIN YIKILIŞI

705 yılında Mihranilerin hakimiyeti son bulmuştur ve Albanya yıkılmıstır. Bununla da, bütün Azerbaycan (Kuzeyli-Güneyli) tamamen Hilafet tarafından fethedildi.