Metin Altıok Şiir Ödülü

Metin Altıok Şiir Ödülü, 1993 Sivas Katliamı'nda öldürülen şair Metin Altıok adına Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından verilen şiir ödülüdür.

Ödül alanlarDüzenle

Yıl Şair Kitap Gerekçe Seçici kurul Kaynak
2008 Haydar Ergülen Üzgün Kediler Gazeli "Şairin duygusal olmakla duyarlı olmak arasında kurduğu denge, izlenimci olduğu kadar anlatımcı olma kaygısı, içtenlikli hoşgörüsünü yerinde kullanma, geniş bir nesne coğrafyası ilgisi gibi şiirinin ana özelliklerini hiç yitirmeden sürdürmesi, çağrışımları tutarlı imge anlayışı, sözlüğündeki kelime zenginliği" nedeniyle Füsun Akatlı, Gülten Akın, Eray Canberk, Enver Ercan, Talât Sait Halman, Doğan Hızlan ve Ülkü Tamer [1]
2009 Azad Ziya Eren Ars Requiem
ve
Bırakılma Koridoru
"Destansı özellikler taşıyan şiirlerinde, geleneğimizin ve dünya şiirinin içinden geçebilen tutumu; tarihi ve coğrafyayı buluşturup günümüzü ve insanını farklı boyutlarıyla kavrama çabası; Türkçe şiire yeni anlatım olanakları araması; acı ve hüznün ağırlığını şiir diline dönüştürebilmesi" nedeniyle Füsun Akatlı, Gülten Akın, Eray Canberk, Enver Ercan, Talât Sait Halman, Doğan Hızlan ve Ülkü Tamer [2]
2010 Hulki Aktunç Sönmemiş Dizeler "Kitapta yer alan şiirlerde şiirinin belirgin özelliklerini sürdürmekle birlikte yeni biçim denemelerinden kaçınmadığı; bu denemelerde söyleyişle içerik arasındaki uyumu oluşturmada başarılı olduğu; ustalığından ve birikiminden kaynaklanan dolgunluktan yararlanırken yeni denemelerinde de şiirsel gerilimi koruduğu" nedeniyle Füsun Akatlı, Gülten Akın, Eray Canberk, Enver Ercan, Talât Sait Halman, Doğan Hızlan ve Ülkü Tamer [3]
2011 Birhan Keskin Soğuk Kazı "Türk şiirinde belli bir damarın derinleşmesine katkıda bulunması ve insana olan derin kazısını bu kitapta daha da derinleştiren yaklaşımı ile bireyin karmaşası konusunda ulaşılan en uç noktaları göstermesi" nedeniyle Eray Canberk, Ali Cengizkan, Talât Sait Halman, Doğan Hızlan, Ülkü Tamer, Güven Turan ve Hilmi Yavuz [4]
2012 Tozan Alkan Sana Şehir Gelecek "Doğu’nun sezgiselliği ile Batı’nın akılcılığını hemen ayırt edilebilir bir duyuşla özgül bir potada eriten, gerek halk şiirimizin gerek dünya şiirinin ortak şiir hafızamızdaki süzülmüş birikimini öykünmeye düşmeden, yeni lirik söyleyiş olanaklarının parıltılarıyla harmanlayan, insanı farklı mekânların, coğrafyaların, inançların üstünde harfle, kelimeyle, sevgi, merhamet ve bağışlamanın erdemiyle karşılayan kitabıyla" Eray Canberk, Ali Cengizkan, Talât Sait Halman, Doğan Hızlan, Ülkü Tamer, Güven Turan ve Hilmi Yavuz [5]
2013 Cenk Gündoğdu Issız "Güncelliğini yitirmeyen ve yaşadığımız çağda derin izler bırakan evrensel bir gerçekliğin: savaşın, alışıldık savaş şiiri kalıplarının dışında kalarak, şaşırtıcı inceliklerle nasıl yazılabileceğini gösterdiği, toplumcu şiir sayfalarına ustalıkla kattığı dizelerde, insana dair büyük bir ıstırabı dramatik ve neredeyse görsel bir kurguyla verirken zulmü, kıyımı ve acıları,yoğun duygularıyla şiir diline geçirmekteki başarısı için" Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Güven Turan, Talat S. Halman, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Ülkü Tamer [6]
2014 Gülten Akın Beni Sorarsan "Şiiri hayatın 'anlam'larından biri kılan tutumuyla, her türlü yalnızlığımızdan yeni bir dil kurabilme yeteneğiyle ve Türkçenin büyük şiir geleneğini daha da büyüten şiirinin derinliğiyle" Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Güven Turan, Talat Sait Halman, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen ve Eray Canberk [7]
2015 Salih Bolat Atların Uykusu "Salih Bolat, doğayı ve dünyayı dinleyerek biriktirdiği şiirini, Türk şiirinin büyük ve derin akışına katarak uzun soluklu bir şiire dönüştürmesini bildi. Atların Uykusu bir iç sesin güçlü aklı kurması, hayallemesi, kurgulaması, hesaplaşmasının ilgi çekici bir örneğini oluşturuyor." Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Güven Turan, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen ve Eray Canberk [8]
2016 Tuğrul Tanyol Gelecek Günlerin Şarabı "Belleğin, unutuş ve yabancılaşma yalnızlığında çırpınmasını; varoluşun, güncelin sığlığı ile onurlu bir gelecek arzusu arasında bunalmasını; ölüm korkusu ve zaman acısının insana hayatı yeniden sevdirmesini, son derece yalın bir dille şiire dönüştürmedeki başarısı nedeniyle" Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Eray Canberk [9]
2017 Ahmet Hicri İzgören Aşktan Alır Rengini "A. Hicri İzgören’in şiire verdiği uzun, büyük emek; şiirinin oturduğu geniş insan atlası; insanın kültürel ve sınıfsal varlığından evrensel insan sorunlarına kurduğu duyarlılık köprüsü ve acılı bir coğrafyanın katı gerçeğini şiirden ödün vermeden dile dönüştürmedeki başarısı göz önüne alınarak ödüle layık görülmüştür" Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Ahmet Telli, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Eray Canberk [10]
2018 Cevat Çapan Son Duraktan Bir Önce “Bireyi ve toplumu sevgisizlikle çürüten kaotik bir dünyaya karşı, doğadan süzülmüş güzelliklerle yeni bir yaşama sevincine çağırması; günümüz insanını içine sürüklendiği korku ve yalnızlık çukurundan, geçmişin insani değerleri ve hayat bilgisiyle, yaşama sevgisiyle, şiirin yaratıcı diliyle bu cehennemden çıkarması; yıllardır bir iyilikle sürüp gelen şiirini, çok daha yalın-ince-derin bir yere taşıması; ayrıca bir şiir kuramı yazmaksızın, fakat yazdığı şiirlerle, şiirin doğallığını ve insanın şiirin içinde olduğunu gösteren güçlü, kalıcı bir düşünceyi var ettiği, şiiri ‘yabancımız’ değil, yitik geçmişimiz olarak aramayı sürdürdüğü, şiirin başka bir zaman olduğu duygusunu derinliğine hissettirdiği, okuyanda şiir yazmayı özendirdiği, kişisel anlatıların evrensel de olabileceğini gösteren iddiasız ustalığı nedenleriyle Cevat Çapan ödüle değer görüşmüştür.” Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş [11]
2019 Gökçenur Ç Giderken Öpmeseydin Keşke “Giderken Öpmeseydin Keşke" kitabında, bir iç ses, bir uğultu, açıklanamaz bir yaşama büyüsü olarak yaşadığımız sevgiyi, doğanın bütün varlıklarından saygıyla geçirerek, onların sesi-kokusu-rengiyle yeniden var ederek, insanın en sessiz duygusunu dilin bütün incelikleriyle söze dönüştürerek bize yeniden sunduğu için; çoktan kanıksadığımız bir kaba gerçekliği aşkla yeniden var ederek hayatımıza kattığı için; aşka çalışır gibi şiire de çalıştığını her kitabıyla bir kez daha gösterirken, her şeyi şiir haline dönüştürmeyi de olanaklı kıldığı için; sözün giderek değer yitimine uğradığı bir çağda, şiiri de doğanın, insanın, aşkın hizasına çıkarma çabasını sürekli kıldığı için; ve her seferinde şiire yeni ve yeniden başlıyormuşçasına tazeliği, farklılığı hissettirdiği için; Gökçenur Ç. şiirlerini okuyanları da bu eksik cümlelere ekleyecek pek çok yeni cümleye heves ettirdiği gerekçesiyle" Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan [12]
2020 Hıdır Işık Öpülmemiş Şehlâ “Hıdır Işık’ın bireysel olanı toplumsal olanla ilişkilendirerek, ilginç ve özgün metaforlarla örülmüş imgesel bir dille aktaran, insani duyarlılıktan kaynaklanan acıları derinden hissettirerek bir direncin sesi haline getiren, politik olan ile lirik olanı ustaca bağdaştıran, böylece modern şiir geleneğimize eklemlenebilen bir ustalığa ulaşan şiirleri nedeniyle” Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Salih Bolat, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan [13]
2021 Seyyidhan Kömürcü Kendinin Ağacı “Bireysel gibi görünen bir huzursuzluğu, zamanın ve coğrafyanın acılı arka planına yerleştirerek vermesi; bu acının toplumsal boyutlarını lirik ve derin dille okura duyurması; doğayla ve nesnelerle çağrışım yükü güçlü bağlar kurması, ilginç ve özgün imgelerle kendine has bir şiir dili geliştirme başarısı göstermesi, şiir yolculuğunun uzun ve soluklu olacağını duyumsatması nedeniyle” Ali Cengizkan, Eray Canberk, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Salih Bolat, Şükrü Erbaş ve Doğan Hızlan [14]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Metin Altıok şiir ödülü, Haydar Ergülen'in, CNN Turk, 21 Mayıs 2008. 3 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 2. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü, Azad Ziya Eren'in 28 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Milliyet Gazetesi, 4 Nisan 2009. 3 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 3. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü Hulki Aktunç'a Verildi 16 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Kırmızı Yayınları, 28 Temmuz 2010. 8 Nisan 2011 tarihinde erişildi.
 4. ^ Metin Altıok Ödülü Birhan Keskin’in 26 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., ntvmsnbc, 23 Mart 2011. 8 Nisan 2011 tarihinde erişildi.
 5. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü Tozan Alkan'ın, Milliyet, 3 Mayıs 2012. 1 Ocak 2013 tarihinde erişildi.
 6. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü Cenk Gündoğdu'ya verildi 29 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Cumhuriyet, 27 Mayıs 2013. 28 Ekim 2015 tarihinde erişildi.
 7. ^ 2014 yılı Metin Altıok Şiir Ödülü sahibini buldu: Gülten Akın 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Cumhuriyet, 8 Haziran 2014. 28 Ekim 2015 tarihinde erişildi.
 8. ^ 2015 Metin Altıok Şiir Ödülü sahibini buldu... 28 Temmuz 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Cumhuriyet, 2 Temmuz 2015. 28 Ekim 2015 tarihinde erişildi.
 9. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü Tuğrul Tanyol'a 6 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Milliyet, 24 Eylül 2016. 6 Kasım 2016 tarihinde erişildi.
 10. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü A. Hicri İzgören'in! 9 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Gazete Duvar, 8 Aralık 2017. 5 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 11. ^ Ödül Durmaş ve Çapan'a 27 Kasım 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Gazete Duvar, 3 Aralık 2018. 3 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 12. ^ Metin Altıok Şiir Ödülü Gökçenur Ç’ye 17 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Evrensel, 2 Kasım 2019. 3 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 13. ^ 13. Metin Altıok Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu 22 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Birgün Gazetesi, 21 Şubat 2020. 3 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 14. ^ 14. Metin Altıok Şiir Ödülü Seyyidhan Kömürcü'ye verildi 15 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Gazete Duvar, 14 Mart 2021. 17 Mart 2021 tarihinde erişildi.

Dış bağlantılarDüzenle