Meryem'in ölümü

Meryem'in ölümü (YunancaΚοίμησις Θεοτόκου, Koímēsis Theotokou, Slav dilleri: Успение Пресвятыя Богородицы, Uspenie Presvetia Bogoroditsi) kısaca Koimesis olarak da bilinir. Tanrıdoğuran Meryem'in "uykuya dalışı" ya da ölümünün anıldığı, Doğu Ortodoks Kilisesi, Doğu Katolik Kiliseleri ve Oryantal Ortodokslukta kutlanan büyük bayramlardan biridir. 

Tanrının annesinin ölümü İkonEl Greco, 16. yy.
Staro Nagoricane'deki kilisede bulunan Meryem'in ölümü tasviri