Theotokos

"Tanrı'nın annesi" anlamına gelen ve 431'deki Efes Konsili'nden beri Meryem'e verilen Grekçe unvan

Theotokos (Yunanca: Θεοτόκος), İsa'nın annesi Meryem için Ortodoks Kilisesi ve Doğu Katolik Kiliselerinde kullanılan tabir. Yunanca tanrı anlamına gelen theos ile doğurmak anlamına gelen tikto kelimelerinin birleşmesiyle türemiş olup "Tanrı'yı doğuran", "Tanrı'nın anası" anlamlarına gelmektedir.

5. ya da 6. yüzyıla tarihlenen Theotokos temalı bir ikona.

Ayrıca bakınız değiştir