Median sinir

(Medyan sinir sayfasından yönlendirildi)

Medyan sinir, insanlar ve diğer hayvanların üst ekstremitesinde bulunan ve brakial pleksus sinir ağını oluşturan beş ana sinirden biridir.

Medyan sinir
Nerves of the left upper extremity.gif
Gray anatomisindeki şema, diğer medyan sinirler arasından üst ekstremitedeki çevresel sinirleri gösteriyor.
Latince isim n. medianus
Sistem Brakial pleksus
Sinir Pronator teres kası, flexor carpi radialis muscle, palmaris longus muscle, flexor digitorum superficialis muscle, lumbricals of the hand, flexor pollicis longus muscle, abductor pollicis brevis muscle, opponens pollicis muscle
Tanımlayıcılar
JSTOR median-nerve
Microsoft Academic 2910195507 2779110535, 2910195507
MeSH D008475
TA 6459
FMA 14385

Medyan sinir, brakial pleksusun orta ve yan bağlarını şekillendirir ve koldan aşağı doğru inerek brakial arter ile önkola girer.

Medyan sinir, karpal tünelden geçen tek sinirdir. Karpal tünel sendromu, ele giden sinirin karpal tünelde sıkışması sonucu işlevini yitirmesidir.

YönDeğiştir

Üst kol ve kübital çukurdaki yönDeğiştir

Medyan sinir brakial pleksusun yan ve orta bağlarını şekillendirdikten sonra, teres major kasın alt kenarındaki koltuk altından kola girer. Ardından dikey aşağı iner ve kolun orta kısmındaki kol arterinden pazu ile brakial kas arasına yönelir. İlk bağdan artere girer ve dirsek ekleminin önünden geçer, ardından kolun uç kısmındaki orta arterin önünden geçer ve kübital çukura girer.

Brakial kasın arasındaki eklemin önünde, kübital çukur içindeki medyan siniri brakial arterin ortasından geçer ve pazuya girer.

Medyan sinir, dirsek ekleminden geçerek koldaki eklemsel bir daldan çıkar. Bir dalı pronator teres'e gider ve medyan sinirin hemen yakınından dirsek eklemine ulaşır.

Önkoldaki yön ve dallarDeğiştir

Kübital çukurdan gelen medyan sinir pronator teres kasın iki ucu arasından geçer. Ardından fleksor digitorum süperfisiyal kas ile fleksor digitorum profundus kas arasından geçer ve kleksor pollikis longus kas]]a ulaşır.

Kübital çukurdan gelen medyan sinirin dalsız kısmı, yüzeydeki kasları ve fleksor karpi ulnaris kas hariç öndeki bölümün orta gruplarını sinirle kaplar.

Medyan sinir önkolda yöneldiğinde iki dala ayrılır:

Eldeki dallarDeğiştir

Medyan sinir karpal tünel içinden geçerek ele girer. Oradan fleksor digitorum süperfisiyal kas, fleksor digitorum profundus kas ve fleksor pollikis longus kasın tendonları arasından geçerek el fleksor retinakuluma girer.

Burada birkaç dala ayrılır:

İnnervasyonDeğiştir

KoldaDeğiştir

Medyan sinirin, (üst) kolda istemli ve deri ile ilgili hiçbir işlevi yoktur. Brakiyal arterin duvarına vasküler dallar (damarlar) çıkarır. Bu damarlar sempatik fiberleri taşır.

ÖnkoldaDeğiştir

Önkolun anterior bölgesinin fleksor karpi ulnaris kası ve fleksor digitorum profundus kas hariç (ki bunlar iki orta parmağı besler) dirsek siniri tarafından beslenir.

EldeDeğiştir

Elde medyan sinir, 1. ve 2. ve lumbrikallerin motor innervasyonunu besler. Ayrıca tenar çıkıntının kaslarını da besler. Eldeki geri kalan iç kaslar ulnar sinir tarafından beslenir. Medyan sinir, başparmak, işaret parmağı ve orta parmak, yüzük parmağının yarısının iç taraflarını ve bunlara ait tırnak yatağını sarar. Avucun yan tarafı, Medyan sinir avuç dalı tarafından beslenir. Bu da el bileğini büken yakınsal sinirlerdir.

Anatomik anomalilerDeğiştir

Medyan sinirde birçok doğal anomali meydana gelir.

  • Medyan sinirin dalları, normalde karpal tünel çıkışından sonra oluşmaya başlar. Yine de bireylerin %5-10'luk gibi küçük bir kısmında medyan sinir, karpal tünel, el bileği veya önkolunun yakınlarında dallanmaya başlar.
  • Gebelik esnasında, eli kapatmayı sağlayan bir medyan arteri vardır. Yine bazı bireylerde bu arter eli kapatmaz ve medyan siniri elin içine yönlendirir.

HasarDeğiştir

Farklı sendromların neden olduğu farklı derecedeki medyan sinir hasarları şunlardır:

Dirsek üstündeDeğiştir

Dirsek üstündeki hasar, pronasyon kaybına neden olur ve el bileğindeki bükülmede azalma olur.

DirsekteDeğiştir