Matoçkin Boğazı

Matoçkin Boğazı, (Rusça: Ма́точкин Шар) Novaya Zemlya takımadalarını oluşturan Yujni ve Severni Adası'nı birbirinden ayıran dar bir geçittir. Kara Denizi ile Barents Denizi'ni birbirine bağlayan boğazın uzunluğu aşağı yukarı 100 kilemetredir. İki yanı arasındaki en geniş bölgesi ise 0,6 kilemetredir. Kıyıları dik ve yüksek tepeler ile kaplı olan boğaz yılın büyük bölümü buzlar ile kaplıdır. Rusya 1963 - 1990 yılları arasında bölgede 39 nükleer deneme yapmıştır.

Motochkin Shar olarak gösterilen hat