Coğrafi konum

Dünya yüzeyinde veya başka bir yerdeki bir alan ya da nokta
(Konum sayfasından yönlendirildi)

Coğrafi konum bir yapı ve etmenin bulunduğu yerin paralel, meridyen gibi ölçü birimleri ile gösterilmesi ve yerinin belirlenmesidir. Herhangi bir noktanın Dünya üzerinde kapladığı alan olarak da tanımlanır. Özel ve matematiksel (mutlak) diye ikiye ayrılır.

Özel konum değiştir

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara, komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

Özel konum ülkelerin; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını, yerleşme şartlarını, turizm faaliyetlerini, ulaşım imkânını, ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Matematik konum değiştir

Bir yerin enlem ve boylamlara (meridyen ve paralellere) göre Dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile, Ekvator'a (en büyük paralel) ve Greenwich'e (başlangıç meridyenine) göre konumudur.