Türk Boğazları

Marmara Denizi ile Karadeniz ve Ege'yi birbirine bağlayan boğazlar

Türk Boğazları terimi iki dar boğazı, bir tarafta Marmara Denizi ile Ege Denizi'ni ve diğer taraftan da Karadeniz'i bağlamayı ifade eder.

İstanbul Boğazı (kırmızı) ve Çanakkale Boğazı (sarı) Türk boğazları olarak bilinir.
İstanbul Boğazı'nın kuzeyden (alt) güneye (üst) havadan görünümü

Bu boğazlar, geleneksel olarak Avrupa ve Asya kıtaları arasında sınır olarak kabul edilirler. Türkiye'nin kuzey batısında yer alırlar.

Ayrıca bakınız

değiştir