Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[1] kurulduğu 1975 yılından beri Marmara Bölgesi'nde bir belediye birliği olarak faaliyet gösteren kamu kurumudur. Toplumdaki ve dünyadaki hızlı değişimlerden kaynaklanan önemli sorunları ele alırken belediyelerin etkinliğini artırmak ve bu alanda araştırma yapmak, farkındalık yaratmak, paylaşmak ve desteklemek misyonuyla çalışmalarını hem yerelde hem de uluslararası platformlarda sürdürmektedir[2][3]. MBB kentleşme, göç[4], sosyal uyum, yerel diplomasi, yerel ekonomik kalkınma, dayanıklılık ve inovasyon ile ilgili projeler üzerinde çalışmakta ve bu alanlarda eğitim ve danışmanlık vermekte, etkinlikler düzenlemektedir.

Marmara Belediyeler Birliği
KısaltmaMBB
Kuruluş25 Nisan 1975
TürKamu kurumu
Konum
Resmî sitehttps://marmara.gov.tr

Tarihçe Değiştir

Marmara Bölgesi’nde artan sanayi ile kirlenen Marmara Denizi ile ilgili çözüm üretmek üzere bölgedeki 45 belediye 1973 yılında bir araya gelmiştir. Bu buluşmada bölgesel sorunların şehirler bazında çözülemeyeceği ve iş birliği gerektirdiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Katılan belediyeler demokratik yerel yönetim anlayışını benimsemek, merkez-yerel ilişkilerini demokratik ilkeler çerçevesinde yürütmek, yerel yönetimlerin kapsamını genişletmek ve çevresel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ortak hareket etme kararı almıştır. 2 yıl boyunca süren çalışmaların sonunda Türkiye’nin ilk bölgesel ölçekli Belediyeler birliği “Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği” adıyla 25 Nisan 1975’te resmi olarak kurulmuştur.[5]

Değiştir

MBB logosu her biri farklı avantaja sahip farklı ölçeklerde belediyelerin bir araya gelmesini temsil eden farklı ölçülerdeki birçok çizgiden oluşmaktadır. Logonun çizgileri de tıpkı MBB üyesi belediyeler gibi aynı hedef doğrultusunda yan yana, birbirlerini destekleyerek ilerlemektedir. Çizgiler arasındaki boşluklar ise kentlerin bağımsız yapısına vurgu yaparken aynı zamanda onları birbirine bağlayan bu boşluklar kentler arası yardımlaşma ve dayanışmayı temsil etmektedir. Tüm bu farklı ölçekteki çizgiler, şehirler bir araya gelerek Marmara’yı, MBB’yi, M’yi oluşturur. Birinin eksik olması durumunda M de eksik kalır. Logonun mavi rengi suyu ve Marmara Denizi’ni yeşil renk ise doğa yaşamını temsil etmekte, tabiatla uyum içinde var olan kentleri simgelemektedir.

Organizasyon Yapısı Değiştir

Birlik organları Meclis 29 Kasım 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[6], Encümen 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[7] ve Başkan 29 Kasım 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[8]’dan oluşmaktadır. Karar merkezi Birlik Meclisi iken Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak Başkan’ın görevidir. Yönetimi ise Başkan tarafından atanan Genel Sekreter’in sorumluluğundadır. Yapısında Genel Sekreterliğe bağlı Müdürlükler ve Koordinatörlükler bulunmaktadır. Birimler ve kurumların ortaklaşa çalışma ve proje yürütebileceği beş merkez, eğitim vermek üzere bir akademi ve belediye çalışanlarının bir araya gelerek bilgi ve deneyim aktarımı yaptığı 11 Platform çalışmaktadır.

 
Marmara Belediyeler Birliği Binası, Değirmen Han (illüstrasyon)

Akademi:

Merkezler:

Platformlar:

MBB ve Marmara Denizi Değiştir

Birliğin oluşmasında ve belediyelerin bir araya gelerek ortak bir amaç için birlikte çalışmasında ateşleyici güç olan Marmara Denizi, MBB’nin çalışmalarında özel bir yere sahiptir.

Türkiye nüfusunun %30’undan fazlasını barındıran Marmara Bölgesi’nde kıyı şeritlerinde yerleşim yoğunluğu daha fazla görülmektedir. Nüfus artışındaki bu hız, endüstriyel çalışmalar ve tarım faaliyetleri karşısında bir iç deniz olan Marmara Denizi üzerindeki kirlilik baskısını artırmaktadır. Deniz yüzeyinde görünür olan ve aynı zamanda derinleri de kaplayan deniz salyası ya da bir diğer adıyla Müsilaj bu baskının görünür sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ekosistemin karşı karşıya kaldığı bu tehdit karşısında Marmara Hepimizin 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[27] diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının önderliğinde MBB, merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlar bir araya gelerek ortak eylem planı geliştirmek adına çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 22 maddelik eylem planı 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[28] uygulamaları devam etmektedir. Marmara Denizi Eylem Planı 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[28]’nda yapılması kararlaştırılan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[29] yayınlanmıştır. Bu Stratejik Plan’ın AF6.2.2.12. maddesine göre her yıl 8 Haziran tarihinde Marmara Denizi’ne yönelik farkındalık etkinlikleri 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[30] düzenlenmesi görevi Marmara Belediyeler Birliği 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[1] ne verilmiştir. İlkini 2022 yılında Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası 8 Haziran Marmara Denizi Günü 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. olarak kutlanmıştır. Denize kıyısı olan 5 büyükşehir ve 2 il belediyesinde eşzamanlı 62 farkındalık etkinliği 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[30] gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik ve Programlar Değiştir

MARUF

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[31], kentlerde yer alan ve rol oynayan tüm paydaşların bir araya geldiği, sesini duyurduğu uluslararası bir forumdur. İki yılda bir düzenlenen forum “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla yola çıkmıştır. Sorunların ortaya konmasının ötesinde her sorun için bir çözüm önerisinde bulunmayı da kendine misyon edinmiştir. Forum içeriği BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na paralel olarak hazırlanmıştır.[32]

Forum ilk olarak 2019 yılında İstanbul'da düzenlenmiştir.[33][34]

MARUF, 2021 yılında ise UN-Habitat ana partnerliğinde çevrimiçi düzenlenmiştir.[35]

Altın Karınca

MBB üyesi belediyelerin iyi uygulama projelerinin ödüllendirildiği Altın Karınca 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[36], bu projelerin duyurulması, yaygınlaşması ve belediyelerin birbirlerinden öğrenmeleri için ortam sağlamaktadır.

Mentor

Mentor - Değişim ve Paylaşım Programı MBB’nin üye belediyelerinde çalışanların kapasitesini geliştirmek ve yetkinliklerini artırmak amacıyla başlatılmıştır. Kurumlar arası iş birliğinin ön planda olduğu değişim programında bölge içi, yurt içi ve hatta yurt dışı yerel yönetimlerden ihtiyaç duyulan konular dahilinde uzmanlık sunan ve talep eden belediyeler çevrim içi toplantılarda bir araya gelmektedir.  

Kültür Yayınları Değiştir

MBB Kültür Yayınları 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[37] yerel yönetimler alanında özelleşen yayınevi başvuru kaynağı olacak özellikte kitaplar yayınlamaya odaklı çalışmalar sürdürmektedir. Popüler yayıncılıktan uzak yaklaşımıyla yerel yönetimlerle ilgili alanın uzmanlarının yayınladığı kitaplara yer vermektedir. Mukaddime, Ansiklopedik Kent Sözlüğü 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[38], Marmara’nın Mimarı Sinan 25 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.[39] gibi ilişkili yayınları da bulunmaktadır.

Kaynakça Değiştir

 1. ^ a b "Marmara Belediyeler Birliği". 16 Haziran 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 2. ^ "Marmara Municipality Union - ALDA" (İngilizce). 3 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2023. 
 3. ^ "Marmara Municipalities Union". WUF (İngilizce). 13 Haziran 2022. 27 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2023. 
 4. ^ Erdoğan, Kemal Kirişci, Jessica Brandt, and M. Murat (19 Haziran 2018). "Syrian refugees in Turkey: Beyond the numbers". Brookings (İngilizce). 20 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2023. 
 5. ^ "Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği". makale. DergiPark. 2008. 26 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2023. 
 6. ^ "Meclis | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 7. ^ "MBB Encümeni | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 8. ^ "Başkan | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 9. ^ "Ana Sayfa". Yerel Yönetim Akademisi. 16 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 10. ^ "Şehir Politikaları Merkezi | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 11. ^ "Göç Politikaları Merkezi | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 12. ^ "Yönetim Geliştirme Merkezi | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 13. ^ "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi | Marmara Belediyeler Birliği". 3 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 14. ^ "Veri ve Teknoloji Merkezi | Marmara Belediyeler Birliği". 27 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 15. ^ "Bilgi Teknolojileri Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 16. ^ "Çevre Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 17. ^ "Denetim Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 18. ^ "Göç Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 19. ^ "Hukuk Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 20. ^ "İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 21. ^ "Kurumsal İletişim Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 22. ^ "Kültür Sanat Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 23. ^ "Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 24. ^ "Mali Hizmetler Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 25. ^ "Şehir Planlama Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 26. ^ "Yerel Diplomasi Platformu | Marmara Belediyeler Birliği". 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 27. ^ marmarahepimizin.csb.gov.tr. "Marmara Hepimizin". marmarahepimizin.csb.gov.tr. 6 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 28. ^ a b "Marmara Denizi Eylem Planı | Marmara Belediyeler Birliği". 12 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 29. ^ cygm.csb.gov.tr. "Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı". cygm.csb.gov.tr. 28 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 30. ^ a b "Marmara Denizi Günü Etkinlik Haritası | Marmara Belediyeler Birliği". 13 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 31. ^ "Marmara Urban Forum '23". marmaraurbanforum.org. 9 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 32. ^ "Marmara Urban Forum". Metropolis (İngilizce). 5 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2023. 
 33. ^ "Marmara Urban Forum (MARUF Istambul) 1-3 October, 2019". ArchDaily (İngilizce). 17 Eylül 2019. 1 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2023. 
 34. ^ Medyascope (30 Eylül 2019). "Marmara Uluslararası Kent Forumu, 1 Ekim Salı günü İstanbul'da başlıyor". Medyascope. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2023. 
 35. ^ "The second Marmara Urban Forum - MARUF21 | UN-Habitat". unhabitat.org. 26 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ocak 2023. 
 36. ^ "Altın Karınca Ödülleri". www.altinkarinca.com.tr. 15 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 37. ^ "Kültür Yayınları | Marmara Belediyeler Birliği". 1 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 38. ^ turksave. "Ansiklopedik Kent Sözlüğü". GMK - Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu. 26 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023. 
 39. ^ "Türk Tarih Kurumu". 25 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2023.